Toetuse sisu: Toetame Siimusti lastekodu Metsatareke töötajate koolitusprogrammi, mis keskendub kiindumushäirele ja lapse traumale ning võimaldab neil paremini toime tulla lastekodus elavate laste toetamisega

Toetuse suurus: 2850 eurot

Toetamise aeg: 2017


Tutvustus

Siimusti lastekodus elab 22 last vanuses 1 kuu–20 aastat. Enamus lapsi on asenduskodus viibinud pikaajaliselt ning paljudel neist esineb käitumisprobleeme, raevuhoogusid ja depressiooni. Peaaegu kõik need mured on seotud erinevate kiindumusmustrite ja -häirega.

Lastekodus töötavad täiskasvanud on väga erineva haridustasemega, samas on nad saanud erinevatel aegadel sotsiaaltöö ja pedagoogika alaseid täienduskoolitusi. Et oma lastele veelgi paremaks abiks ja toeks olla, soovivad töötajad neid ühtemoodi, meeskonnana, mõista. Parimaks viisiks peetakse töötajate täienduskoolitust asendushooldusele paigutatud lastega töötavate hooldajate arenguprogrammi näol.

Koolitus on koostatud Taani psühholoogi N.P. Rygaardi  FAIRstart programmi printsiipe aluseks võttes ning seda viib läbi MTÜ Igale Lapsele Pere, mis on loodud, et toetada, tugevdada ja säilitada vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud laste turvalisus, heaolu ja inimväärikus.

Koolitusmoodulid sisaldavad teadmisi kiindumusteooriast ja laste häiritud kiindumussuhte mustritest, toetades nii pädevuse paranemist igapäevases praktikas kui selleks vajalike organisatsiooniliste muudatuste teadvustamist ja elluviimist. Programm tugineb mitmete teaduslike uuringute tulemustele ning laste arengupsühholoogiale, kuid need teadmised on viidud praktiliste nõuannete, grupitööde ja -arutelude ning video- ja visuaalsete esitluste vormi, andes soovitusi, mida iga hooldaja saab oma keskkonnale vastavalt kasutada hooldamise kvaliteedi parandamiseks, sellega aidates kaasa laste tõhusamale abistamisele ja tutvustades seniseid parimaid praktikaid üle kogu maailma.

Kiindmusteooria kohaselt hõlmab kiindumushäire mitmesuguseid käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kes ei ole esimestel eluaastatel saanud piisavat lähedast hoolt. Imiku- ja väikelapseeas kinnistunud hirmud, usaldamatus ja võimendunud ellujäämisinstinkt võivad muuta lapse tulevases elus pidurdamatuks, ebastabiilseks ja tema käitumise raskesti mõistetavaks. Kiindumushäiret tuleb väga sageli ette asenduskodudesse või hooldusperre sattunud laste seas.

Koolitus tugineb tunnustatud Taani psühholoogi N.P. Rygaardi raamatule „Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat.“ ning seda viib läbi MTÜ Igale Lapsele Pere. Viimane on loodud, et toetada, tugevdada ja säilitada vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud laste turvalisus, heaolu ja inimväärikus.

Koolituse eesmärk on harjutada ja parandada asenduskodu töötajate igapäevase töö kompetentse:

  • Arusaamist, kuidas isiklikud teadmised-kogemused kiindumusest ja kaotusest on oluline allikas professionaalse hooldaja teadmiste pagasist, eriti töötades lastega, kellel on vähene kontakt oma vanematega või puudub see üldse. Hooldaja mõistab lapse reaktsioone paremini tuginedes esiti enda teadmistele-kogemustele.
  • Saades teadmisi lapse aju arengust ja arengupsühholoogiast areneb lapse vajaduste ja reaktsioonide parem mõistmine; samuti oskused sellele reageerida nii, et suunata lapse käitumist temale vastava arengutaseme saavutamisele.
  • Harjutada avatust nii dialoogide kui arutelude käigus terve koolitustsükli vältel.

Lastefond toetab kampaania “Katkised hinged” raames Siimusti lastekodu töötajate koolituse läbiviimist, et parandada nende teadmisi ja oskusi, kuidas tulla toime asenduskodus elavate kiindumushäirega lastega.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Lapse nimi

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607