Toetuse sisu: Aitame tasuda Jasperile vajaliku logopeediteenuse eest

Toetuse suurus: 6048 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: september 2022 – september 2024*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Jasperil (2018) on diagnoositud raske kõneapraksia – kõnemotoorika häire, mille puhul on kahjustunud arusaadavaks kõneks vajalike hääldusliigutuste planeerimine. Laps on hea suhtleja, kuid kuna tema kõnes puuduvad või on valesti kasutusel 7 häälikut ja esineb ulatuslikke segistusi ja asendusi üldise lauseehituse osas, on tema kõnet raske mõista nii võõrastel kui aeg-ajalt ka lapse lähedastel.

Kõne arengu probleemid mõjutavad lapse toimetulekut ka igapäevastes tegevustes ja koolieelse lasteasutuse õppetegevuses. Lapse kõne arengut toetab parimal viisil regulaarne logopeediline teraapia, seepärast aitab Lastefond heade annetajate toel tasuda Jasperile vajaliku logopeediteenuse eest 6048 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. 

Logopeediteenuse kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks.

Lastefond toetab Jasperit alates 2022. aasta septembrikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Jasper

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607