SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond rahastab oma annetajate toel asenduskodudes kasvavate laste täiendava psühholoogilise ja terapeutilise toe saamist erialaspetsialistidelt (terapeutidelt, eripedagoogidelt). Annetuste kogumiseks korraldas fond 2015. aastal kampaania „Katkised hinged“. Kuigi kampaania on läbi saanud, toetame abivajajaid selles jätkuvalt ning loodame väga kõikide heade inimeste annetustele, et abi vajavaid lapsi toetada kuni rahastuse probleem riiklikul tasandil lahenduse saab.

Praegu toetame lastele psühholoogilise ja terapeutilise toe võimaldamisel Tudulinna asenduskodu, Rakvere noortekodu ja turvakodu ja Vinni perekodu.

Varem oleme toetanud selles ka Koeru perekodu, Siimusti lastekodu ja Haapsalu Hoolekandekeskust.

Kampaania „Katkised hinged“ tutvustus

Kampaania ellukutsumiseks saime innustust alates 2010. aastast Tudulinna asenduskodu toetamisest, mille käigus mõistsime asenduskodus kasvavate laste vajadust psühholoogilise ja terapeutilise toe järele. Selle toe võimaldamisega asenduskodude lastele, tahame tekitada neis teadmist, et nende muresid mõistetakse ning neid soovitakse aidata alustada tulevast elu sisemiselt tugevana ning ilma parandamatute hingehaavadeta. Projekti raames toetame asenduskodusid, kus kasvavad lapsed ei saa erinevatel põhjustel (vahemaa, transpordi puudumise või kulukuse, liiga pikkade ootejärjekordade tõttu vmt) kas üldse mitte või õigel ajal neile vajalikku psühholoogilist ja terapeutilist tuge.

Asenduskodudes üle Eesti elab tänasel päeval rohkem kui 1000 last ning väga paljud neist vajavad täiendavat ja järjepidevat terapeutilist tuge. Riiklikul tasandil on seni olnud eesmärk asenduskodudes elavatele lastele luua võimalikult sarnased tingimused tavaperedes kasvavate lastega ning sel põhjusel on asenduskodudele kehtestatud erinevaid ettekirjutusi, mh perepõhine hooldusmudel ning nõuded laste ja kasvatajate suhtarvule ühes asenduskodu peres. Lisaks on ehitatud asenduskodudes uusi peremaju. Moodne maja ja head elutingimused on lapse arengu seisukohalt loomulikult olulised, kuid asenduskodu laste igakülgseks arendamiseks ja eluks ettevalmistamiseks ei piisa vaid suurepärasest elukeskkonnast. Vanemliku hoolitsuseta lapsed, olgu neil kuitahes kenad asenduskodud, on seesmiselt katki ning nende laste psüühilistest ja füüsilistest läbielamistest tulenevad kogemused ja mälestused on need, mis mängivad suurt rolli asenduskodusse sattunud lapse edasises toimetulekus. Nende laste läbielatud kogemused on jätnud nende hinge palju valusaid mälestusi, kogemusi, vastuseta jäänud küsimusi, tihti ka süütunnet, millega lapsel tuleb edasi elada. Seetõttu tuleb nende laste „katkiste hingede“ parandamisega väga põhjalikult tegeleda. On oluline, et lapsele osutatav asenduskoduteenus ei piirduks vaid välise turvalise keskkonna loomisega, vaid hõlmaks endas ka professionaalselt läbimõeldud terapeutilist abi.

Üheskoos saame asenduskodusid selles toetada, et luua sealsetele lastele hoolimata nende üleelamistest võimalus helgeks tulevikuks.