Toetuse sisu: Toetame professionaalse Kanada jutuvestja Dan Yashinsky loengut aidates katta korralduskulusid

Toetuse suurus: 150 eurot

Toetamise aeg: 2015


Tutvustus

MTÜ Vähihaigete Laste Vanemate Liit korraldab lugude jutustamise festivali Jutupühad raames professionaalse Kanada jutuvestja loengu, mille eesmärgiks on õpetada haigete lastega tegelejaid, lapsevanemaid, kogemusnõustajaid jt lugusid jutustama, et aidata lahendada ja leevendada haigusest tingitud probleeme.

Dan Yashinsky on koolitaja, kes on spetsialiseerunud jutuvestmisele ja selle õpetamisele haigete lastega tegelejatele. Ta on pikka aega töötanud lapsevanematega vastsündinute osakonnas ning omab kogemust peredega suhtlemisel. Loengul õpetatakse, kuidas jutustada lastele lugusid sihiasetusega lahendada ja leevendada nende haigusest tingitud spetsiifilisi psüühilisi probleeme (integreerides murekohti jutuvestmisse, normaliseerides igapäevaelu probleemistikku, tasandades tõrjutust ja üksildust).

Haigla ja puudega/haige lapse ravis suunatakse tähelepanu eelkõige lapse füüsilisele tervisele, kuid lapse emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused võivad jääda märkamata, kuna need ei ole otseselt ravi eesmärgiks. Lapsevanematelt eeldatakse loomulike oskuste olemasolu lapse emotsionaalse seisundi parandamisel, kuid spetsiifiliste emotsionaalsete vajaduste rahuldamisel jääb lapsevanem sageli hätta – kuidas lapsele olukorda eakohasel ja arusaadaval viisil selgitada? Haigused ja puuded võivad kesta väga pikalt ja saada pere elu osaks ning vajavad selgitusi ja mõtestamist. Kuidas endale lapse olukorda selgitada ja luua mõlemale mõistetav ühine emotsionaalne infoväli? Millisel viisil kaasata sellesse teisi pere lapsi? Jutuvestmise abil on võimalik neid probleeme lahendada kogu perega, kõikidele lastele mõistetaval ja emotsionaalselt kaasaval viisil.

Et võimaldada lapsevanematel ja teistel haigete lastega tege