Toetuse sisu: Aidata Elva perekodul muretseda oma vaegnägijatest kasvandikele vajalikud raviprillid.

Toetuse suurus: 950 eurot

Toetamise aeg: jaanuar 2016–detsember 2016


Tutvustus

Elva perekodu on asenduskoduks 33 lapsele, kellest 13 vajavad nägemise abivahendina prille. Neist mõne nägemine nii kahjustunud, et ta vajab liiklemisel ja igapäevaste toimingute juures pidevat abi, mistõttu on nägemisabivahendite kättesaadavus neile äärmiselt oluline, et nii kodu-, kooli- kui ka avalikus keskkonnas toime tulla.

Perekodu laste prillidele kulub aasta jooksul 1055 eurot. Sellest 90% ehk 950 eurot katab tänavu Lastefond ning 10% jääb perekodu omaosaluseks.

Lastefond on perekodu ja seal kasvavaid lapsi toetanud ka 2015. aasta põhikampaania „Katkised hinged“ raames, aidates katta laste sõidukulud eriarstide juurde.