Spetsialistide hinnangul toimub vähemalt kolmandik perevägivalla juhtumitest laste silme all. Uuringute järgi tunnevad enam kui pooled lapsed, kelle pereliikmete vahel esineb konflikte ja vägivalda, kodus toimuva suhtes hirmu ning peaaegu kõik vanemate vahelist vägivalda ja konflikte pealt näinud lapsed on kogenud mõnda depressioonile viitavat sümptomit.

Vägivald ema vastu ja vanemate vahel võib kahjustada ema ja lapse suhet. Vägivalda kogenud naised ei suuda trauma tõttu pakkuda oma lapsele piisavat tähelepanu, hoolitsust ja turvatunnet või vastupidiselt püüavad last üle kompenseerida liigse tähelepanu ja hoolitsusega, süvendades kiindumussuhet või teisi häireid, mistõttu võivad lapsed olla veelgi haavatavamad toimetulemises oma tulevastes eludes.

Vaatamata probleemi tõsidusele ja ulatusele puudub Eestis lähisuhtevägivalla lapsohvrite abistamise ja varajase märkamise süsteem. Seega on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond alates 2016. aastast toetanud perevägivalla ohvritest lastele hädavajalikku psühholoogilist nõustamist.

Fond toetab hetkel perevägivalla ohvrite psühholoogilist nõustamist MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskust ja Tähtvere Avatud Naistekeskuses.