Toetuse sisu: Toetada haruldast geneetilist haigust põdevatele Estellele, Sten Oliverile ja Freddyle hambaimplantaatide paigaldamist

Toetuse suurus: Estelle – 9796 eurot, Sten Oliver – 5450 eurot, Freddy – 12 761 eurot

Toetamise aeg: 2015–2020


Tutvustus

Oligodontia on haruldane geeniviga, mille puhul puuduvad inimesel enam kui kuue jäävhamba alged. See tähendab, et piimahammaste asemele jäävhambaid ei kasva. Haiguse tekkepõhjused on tänapäevani ebaselged, kuid kindel mõju on nii geneetilistel kui ka keskkonnateguritel. Nii paljude hambaalgete puudumine ei ole ainuüksi esteetiline probleem, vaid esmalt just funktsionaalne, sest suus olevatel hammastel lasub ülekoormus. Ka võib esineda ülekoormust alalõua liigestel: valu, väsimus, naksumine.

Haiguse ravis annab parima ja pikaajalisema (hea hügieeni puhul isegi eluaegse) tulemuse hambaimplantaatite paigaldamine, sest need suudavad asendada hambajuuri nii, et kaob lõualuu vale koormus ega kahjustu kõrvalolevad hambad. Implantaadid on aga väga kallid ning haigekassa nende eest ei tasu, kuivõrd see ei ole kantud haigekassa tervishoiuteenuste nimekirja.

Sten Oliveril (sünniaasta 1997) puuduvad kaheksa jäävhamba alged ning talle vajalike implantaatide paigaldamine maksab 7950 eurot

Estellel (sünniaasta 1997) puuduvad 12 jäävhamba alged, lisaks tarkusehammaste alged. Estellel on puudu nii palju hambaalgeid, et korraliku ravita jääks tema näo alumine kolmandik normaalselt välja arenemata. Estellele vajalike implantaatide paigaldamise protseduur maksab 12 946 eurot. Lisaks tasub Lastefond Estellele vajaliku liigesekape kulu maksumusega 150 eurot.

Freddyl (sünniaasta 1997) on hetkel suus aga vaid 11 jäävhammast (tervel täiskasvanul on 32 hammast). Ka olemasolevate hammaste seisukord pole kiita. Ilma ravita ootaks teda tõenäoliselt ees täielik hambutus. Freddyle vajalike implantaatide paigaldamine nii üla- kui alalõualuule läheb kokku maksma 23 161 eurot, millest 12 761 tasub Lastefond ja 1000 eurot poisi elukohajärgne kohalik omavalitsus.

Kuivõrd Eesti Haigekassa impantaatide paigaldamist ei hüvita, aitab implantaatide eest tasuda Lastefond.