Toetuse sisu: Rahastame MTÜ Skolioosiseltsi Katharina poolt korraldatud skolioosihaigetele lastele ja noorukitele suunatud suvelaagrit

Toetuse suurus: 1200 eurot (2021. aastal)

Toetamise aeg: 2018–2021


Tutvustus

2018. aastal toimunud skolioosilaste suvelaager oli esimene omataoline Eestis ning selle korraldamise eesotsas Tallinna Lastehaigla arst-ortopeed dr Jana Kritt.

Laagri sihtrühm on kaasasündinud ning idiopaatilist ehk omandatud skolioosi ehk lülisamba kõverdust põdevad lapsed ja noorukid vanuses 10 kuni 18 eluaastat. Planeeritavaks tulemuseks on töötada välja igale lapsele oma harjutuskava ja selle kinnistamine. Lisaks on laagri eesmärk anda teavet skolioosi kui haigusseisundi kohta ja õpetada lapsi antud seisundiga toime tulema. Lisaks soovib korraldaja luua suvelaagriga tugivõrgustiku skolioosiga lastele ja nende vanematele. 

Skolioosiselts on palunud Lastefondilt abi laagri kulude katmiseks, et peredele ei jääks liiga suur osalemistasu. Lastefondi nõukogu on kiitnud heaks otsuse laagri korraldamist toetada, toetussumma eest kaetakse terapeutide tasu ja abivahendid. Varem on Lastefond olnud laagrile abiks ööbimis- ja toitlustuskulude, füsioterapeutide ja kasvatajate tasu katmisega ning lastele arendavate mängude kava ja võimlemisvahendite toetamisega, mis jäid seltsile ka järgmiste aastate laagrite tarvis ning on siiani kasutusel.

2021. aastal toimus laager Pärnu maakonnas Klaara-Manni puhkekeskuses ning sellest võttis osa 20 skolioosi põdevat noort üle Eesti. Viie laagripäeva jooksul toimus palju erinevaid ühistegevusi: mängud, üldfüüsilised trennid, tantsimine, lõkkeõhtu, matk Torisse ja Klaara-Manni töötuba, kus lapsed said näha aiapidamist ning sealt korjatud saagiga endale ise perenaiste juhendamisel meisterdada tervislikku vahepala. Noortega tegeles kuus füsioterapeuti, kes juhendasid igapäevaselt grupi- ja individuaalset skolioosispetsiifilist füsioteraapiat.

MTÜ Skolioosiselts Katharina – ilusa selja nimel tegutsev selts – on sõltumatu vabatahtlik mittetulunduslik ühendus. Katharina nime on selts saanud Katharina Schrothi ravipõhimõtteid järgides tema nime austamiseks. Seltsi eesmärk on lülisamba deformatsiooniga (eeskätt skolioosihaigete) laste ühendamine, lapsevanemate liitmine, meditsiinipersonali teadmistaseme hoidmine, antud haigusseisundiga seotud erialase teadustöö koordineerimine ja omavahelise suhtlemise ja koostöö edendamine.

Lastefond on MTÜ Skolioosiseltsi Katharina lastele suunatud suvelaagrit toetanud alates 2018. aastast. Toetussummad on olnud järgmised:

  • 2018. aastal 3523 eurot
  • 2019. aastal 1400 eurot
  • 2021. aastal 1200 eurot

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

skolioos

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607