Toetuse sisu: Rahastame XIII Rahvusvahelist Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsiooni konverentsi korraldamist, kattes kahe lektori reisi- ja majutuskulud

Toetuse suurus: 2584 eurot

Toetamise aeg: 2015


Tutvustus

Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsioon (BCNA) loodi 1990.aastal Tartus, eesmärgiga luua Balti lasteneuroloogidele võimalus kaasaegse tippinformatsiooni saamiseks ning arendada lapse ja perekeskset lähenemist. Alates sellest ajast toimuvad assotsiatsiooni regulaarsed (2-aastase intervalliga) konverentsid Eestis, Lätis või Leedus.

Konverentsile on alati kutsutud lektoriteks Euroopa ja maailma tippspetsialistid. Sel teel on tehtud kättesaadavaks viimane teadussõna lasteneuroloogidele Balti riikides, saadud võimalus isiklike kontaktide loomiseks ning on tehtud Eesti ja Tartu tuntuks juhtivatele lasteneuroloogidele Euroopas ja laiemalt.

13.-16.05.2015 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses XIII Rahvusvaheline Balti Lasteneuroloogide Assotsiatsiooni (BCNA) konverents, mille korraldamist toetab ka Lastefond tasudes kahe lektori, prof Adam Kirtoni ja prof Helen Crossi reisi- ja majutuskulud.

Adam Kirton on tunnustatud Kanada lapseea insuldi uurija. Lapseea insulti on ebapiisavalt teadvustatud kogu maailmas, sealhulgas Eestis. Seetõttu lapse insuldi diagnoos sageli hilineb, mõnikord isegi päevi. Paranemine sõltub aga sellest, kui kiiresti saab alustada raviga. Seega sõltub sellest lapse elukvaliteet.

Helen Cross on Londoni Ülikooli Neuroteaduste ja epilepsia keskuse juhataja. Tema tegevus on seotud epilepsia klassifikatsiooni, epilepsia kirurgilise ravi küsimustega katogeense dieediga raskesti ravile alluva epilepsia korral. Epilepsia on lapseeas üks sagedasemaid haigusi, millesse haigestumine sageneb.