Toetuse sisu: Aitame soetada TÜ Kliinikumi lastekliiniku laste ja noorte arendus- ja taastusravi keskuse logopeedide ja eripedagoogide tööks vajalikke vahendeid.

Toetuse suurus: 1779 eurot

Toetamise aeg: 2016


Tutvustus

Järjest rohkem jõuab TÜ Kliinikumi lastekliiniku arendus- ja taastusravi keskusesse 2- ja 3-aastaseid lapsi, kelle puhul ei piisa vaid nende kõne arengu dünaamika jälgimisest ning vanemate konsulteerimisest, vaid on vaja alustada süsteemset kõne arendamist. Selles töös on keskusele suureks takistuseks mänguasjade ja vahendite nappus. Varajast logopeedilist sekkumist vajavate laste vähene püsivus, piiratud huvi koostööks ja sihipäraseks tegutsemiseks ning sagedasti kõneprobleemi kombineerumine teiste (nt kognitiivse arengu, füüsilise arengu) probleemidega seavad mänguasjadele omakorda spetsiifilisemaid nõudmisi.

Tihti vajab kõneprobleemiga väike laps oma arengus ühe sammukese saavutamiseks ühe ja sama oskuse järjepidevat kordamist. Nädalast nädalasse toimuvas kõneravis tuleb tüdimus ühtedest ja samadest mängudest kiiresti, järjepideva meeldiva tegutsemise saab tagada vaid piisavalt variatiivse ja valikurohke mänguasjavaramuga.

Uudseid võimalusi kõneravis pakuvad ka väikelaste kõnearenduseks välja töötatud mobiilirakendused, mille kasutamiseks vajab keskus iPadi.

Lisaks vajab lastekliinik septembris arendus- ja taastusravi keskuses tegevust alustanud eripedagoogi töövahendite laiendamist, eeskätt 6-7aastaste laste tunnetustegevuse ja õpioskuste arendamiseks sobivaid, mis oleksid ühtlasi hariduslike erivajadustega lastele jõukohased, mitmekülgsed ning köitvad.

Lastefond toetab TÜ Kliinikumi lastekliinikusse laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskusesse vajalike vahendite soetamist, et tõhustada igapäevast tööd.