Toetuse sisu: Toetame perevägivalla ohvritest lastele hädavajaliku psühhoteraapia võimaldamist MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuses

Toetuse suurus: kuni 16 056 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: aprill 2021 – jaanuar 2022*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuses pakub perevägivalla ohvritele ning nende lastele varjupaika ja nõustamist.

Lapsi sihtgrupina pole siiani olnud võimalik aidata, kuid vajadus on suur ning selle võimaldamine väga oluline. Iga kodus vägivallaga kokkupuutuv laps reageerib omamoodi, kuid ema suhtes toimepandava vägivalla nägemine on lapse suhtes psühholoogiline vägivald, millel võivad olla väga rängad tagajärjed. Lapsed, kes on sunnitud vägivalda pealt vaatama, on kaudselt täiskasvanutega toimuva füüsilise vägivalla ohvrid. Kujuneb harjumus eluks pideva vägivallaga õhkkonnas, aga ka arusaam, et füüsilise vägivalla abil on võimalik ennast maksma panna.

Lapsed vajavad psühhoteraapiat ja nõustamist, et mõista antud olukorda. Laps peab jõudma äratundmiseni, et vägivald on vale ning seda on võimalik peatada.

Riigipoolne toetus perevägivalla ohvritest laste psühhoteraapiale on vajadusi arvestades puudulik. Varjupaik vajab toetust, et võimaldada hädavajalikku psühholoogilist abi lähisuhte vägivalla ohvriks olnud lastele.

Lastefond on toetanud Naiste Tugi- ja Teabekeskusest alates aastast 2016. Varsemalt oleme toetanud peale laste ka perevägivalla all kannatanud emasid.

Lastefond toetab nõustamisteenuse pakkumist Naiste Tugi- ja Teabekeskuses, aidates katta lastepsühholoogi töötasu.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Lapse nimi

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607