Toetuse sisu: Toetame perevägivalla ohvritest lastele hädavajalikku psühholoogilist nõustamist

Toetuse suurus: kuni 30 346 eurot aasta jooksul

Toetamise aeg: veebruar 2021 – jaanuar 2022*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Tähtvere Avatud Naistekeskus pakub professionaalset abi ja tuge vägivalla ohvritest naistele ja lastele.

Tähtvere Avatud Naistekeskuse juhataja Pille Rives toob välja, et 2015. aasta kriminaalstatistika järgi toimus lapse juuresolekul 37% kõikidest registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumitest. Rivese sõnul tunnevad uuringute järgi enam kui pooled lapsed, kelle pereliikmete vahel esineb konflikte ja vägivalda, kodus toimuva suhtes hirmu ning peaaegu kõik vanemate vahelist vägivalda ja konflikte pealt näinud lapsed on kogenud mõnda depressioonile viitavat sümptomit.

Rives räägib, et vägivald ema vastu ja vanemate vahel võib kahjustada ema ja lapse suhet. “Vägivalda kogenud naised ei suuda trauma tõttu pakkuda oma lapsele piisavat tähelepanu, hoolitsust ja turvatunnet või vastupidiselt püüavad last üle kompenseerida liigse tähelepanu ja hoolitsusega, süvendades kiindumussuhet või teisi häireid, mistõttu võivad lapsed olla veelgi haavatavamad toimetulemises oma tulevastes eludes,” ilmestab ta probleemi. Rives nendib, et vaatamata probleemi tõsidusele ja ulatusele puudub Eestis lähisuhtevägivalla lapsohvrite abistamise ja varajase märkamise süsteem.

Alates 2017. aastast toimub naiste tugikeskuste rahastamine riigihanke kaudu. Riik on seni kompenseerinud ainult naiste nõustamist ning kuni käesoleva ajani ei rahasta riik lähisuhtevägivalla tunnistajateks olnud laste nõustamist avaliku teenusena. Lapsed saavad tugikeskustes riigi poolt kompenseeritud nõustamist ainult siis, kui on algatatud kriminaalasi ja neid suunatakse nõustamisele Ohvriabi poolt. Tähtvere Avatud Naistekeskus on alates 2011. aastast erinevate projektide toel piloteerinud lastele suunatud teenuseid, mille järele on suur nõudmine.

Tähtvere Avatud Naistekeskus palub TÜ Kliinikumi Lastefondi kaudu annetajate abi, et toetada lähisuhtevägivalda kogenud lastele psühholoogilist nõustamist. Projekti kogumaksumus on aasta vältel kuni 30 345,60 eurot.

Rivese varasemale kogemusele tuginedes paraneb eelnevate tegevuste tulemusel vägivallaohvriks olnud laste ja emade iseseisev toimetulek, emad on teadlikumad vägivalla mõjudest lastele ning kasvab nende võimekus oma lapsi traumast paranemise protsessis toetada. “Lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamise läbi aidatakse kaasa vägivaldse peremudeli edasikandumise katkestamisele ning parandatakse nende teadlikkust vägivallast hoidumise võimalustest,” nendib ta.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Lapse nimi

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607