Toetuse sisu: Aitame tasuda eripedagoogi- ja logopeediteenuse eest

Toetuse suurus: 3015 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: detsember 2021 – juuli 2022*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Elinal (2016) on diagnoositud täpsustamata kõnehäire. Peamiseks probleemiks on kõne mõistmine ja kõnes enese väljendamine, mis mõjutab lapse suutlikkust osaleda sotsiaalsetes olukordades ja suhteid eakaaslastega, kuid raskusi esineb ka muudes valdkondades. Toetamist vajab lapse tähelepanu- ja keskendumisvõime – raskused võivad paljuski tuleneda kõneprobleemidest. Ülesandeid ja juhiseid tuleb mitu korda üle seletada. Sageli ei suuda laps detailidele piisavalt tähelepanu pöörata. Arendamist vajavad ka visuaal-motoorsed oskused ja visuaaltaju. Lapse võime tajuda vorme ja kujundeid ei vasta eakohasele tasemele. Lapsele meeldib kritseldada, sümboliseerivaid kujutisi ta ei joonista. Esineb raskusi kirjaeelsete kujundite imiteerimise ja kopeerimisega (rist, ruut, diagonaalid). Kirjaeelsete kujundite joonistamine on korrektse kirjatehnika omandamise eelduseks. Kirjutus- ja kunstivahendeid kasutades vahetab laps kätt. Väljakujunemata käe-eelistus takistab ajus automatismide teket ning lapsel on keerulisem planeerida ning koordineerida kõiki käelisi tegevusi.

Eripedagoogi teenus on vajalik, et toetada lapse eakohast kognitiivset ja kommunikatiivset arengut. Logopeedi teenus on vajalik, et laps õpiks väljendama oma soove ja vajadusi eakohases kõnes, mõistaks talle suunatud kõnet, täidaks korraldusi ning sooritaks eakohaseid õppe- ja arendustegevusi.

Lastefond tänu heade annetajate abile toetab Elina eripedagoogi- ja logopeediteenust 3015 euroga toetusperioodi jooksul.

Varem on Lastefond toetanud ka Elina tegevusteraapiat. Tegevusteraapia eesmärk oli arendada lapse sotsiaalseid oskusi, tähelepanu- ja keskendumisvõimet, visuaaltaju ja visuaal-motoorseid võimeid, et laps suudaks osaleda koos eakaaslastega eakohastes mängu- ja õppetegevustes. Lastefond toetab Elinat alates 2020. aastast.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks
Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Elina

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607