Toetuse sisu: Aitame tasuda eripedagoogi- ja logopeediteenuse eest

Toetuse suurus: logopeediteenus 1800 eurot + eripedagoogi teenus 1512 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: detsember 2021 – august 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Elinal (2016) on diagnoositud täpsustamata kõnehäire. Peamiseks probleemiks on kõne mõistmine ja kõnes enese väljendamine, mis mõjutab lapse suutlikkust osaleda sotsiaalsetes olukordades ja suhteid eakaaslastega, kuid raskusi esineb ka muudes valdkondades. Toetamist vajab lapse tähelepanu- ja keskendumisvõime – raskused võivad paljuski tuleneda kõneprobleemidest, kuid sageli ei suuda laps detailidele piisavalt tähelepanu pöörata. Samuti vajavad arendamist visuaal-motoorsed oskused ja visuaaltaju, lapse võime tajuda vorme ja kujundeid ei vasta eakohasele tasemele. Esineb raskusi kirjaeelsete kujundite imiteerimise ja kopeerimisega (rist, ruut, diagonaalid), kuid kirjaeelsete kujundite joonistamine on korrektse kirjatehnika omandamise eelduseks. Kirjutus- ja kunstivahendeid kasutades vahetab laps kätt, väljakujunemata käe-eelistus takistab aga ajus automatismide teket ning lapsel on keerulisem planeerida ja koordineerida kõiki käelisi tegevusi.

Eripedagoogiteenus on vajalik, et toetada lapse eakohast kognitiivset ja kommunikatiivset arengut; logopeedi oma aga selleks, et laps õpiks väljendama oma soove ja vajadusi eakohases kõnes, mõistaks talle suunatud kõnet, võiks täita korraldusi ning sooritada eakohaseid õppe- ja arendustegevusi.

Lastefond toetab tänu heade annetajate abile Elina eripedagoogi- ja logopeediteenust kokku 3312 euroga toetusperioodi jooksul. Teenuste kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks.

Varem on Lastefond toetanud ka Elina tegevusteraapiat. Tegevusteraapia eesmärk oli arendada lapse sotsiaalseid oskusi, tähelepanu- ja keskendumisvõimet, visuaaltaju ja visuaal-motoorseid võimeid, et laps suudaks osaleda koos eakaaslastega eakohastes mängu- ja õppetegevustes. Lastefond toetab Elinat alates 2021. aasta jaanuarikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Elina

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607