Toetuse sisu: Aitame Koidula Talu asenduskodus kasvaval lapsel saada vajalikku psühholoogilist nõustamist

Toetuse suurus: 624,60 eurot kolme kuu jooksul

Toetamise aeg: mai 2017–september 2017*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

MTÜ Koidula Talu pakub asenduskodu teenust Kadrina vallas. Asenduskodu soovib ühele oma traumeeritud lapsele pakkuda psühholoogilist abi spetsialisti juures, kellega laps on saanud hea kontakti.

Kahjuks ei võimalda asenduskodu ressursid seda oma eelarvest tasuda, mistõttu pöörduti Lastefondi poole. Fond tasub kolme kuu jooksul lapse kord nädalas toimuva nõustamise kulud.