Toetuse sisu: Rahastame MTÜ Oma Pere korraldatud kasuperede suvepäevi, mis on mõeldud lapsendaja-, eestkoste ning hooldusperedele üle Eesti.

Toetuse suurus: 2790 eurot

Toetamise aeg: 2019

MTÜ Oma Pere korraldab 17.-18. augustil kasuperedele mõeldud kahepäevaseid suvepäevi, et toetada kasuperede omavahelise suhtlusvõrgustiku loomist ning anda töötubadest kaasa teadmised, mis aitavad paremini mõista ja toetada hooletusse jäetud last ning saavutada iseendaga rahulolu.

Suvepäevade raames toimub kolm töötuba vanematele. Esimese töötoa tulemusena valmivad esimesed leheküljed kasuperes elava lapse loost kirjutatud raamatust. Hiljem saavad osalejad tööd eluraamatuga edasi teha ja seeläbi lapsi aidata nende päritolu ja eripärase loo aktsepteerimisel. Teises töötoas otsitakse võimalusi, kuidas vanemana jääda reguleerituks, kuidas oma aega paremini planeerida ning saavutada rahulolu. Kolmandas töötoas räägitakse läbi erinevaid ohuolukordi ning õpitakse, kuidas näiteks metsa eksimise korral käituda ja äikesega toime tulla.

Töötubade ajal tegelevad lastega vabatahtlikud, kelle eestvedamisel lapsed meisterdavad ja maalivad, mängivad sportlikke mänge ning osalevad muusikateemalistes töötubades. Kasuperede lastele on teiste sarnase elukogemusega lastega suhtlemine äärmiselt oluline. Omavaheline suhtlemine aitab mõista, et sarnase elukogemusega lapsi on teisigi, suurendab turvatunnet ning aitab leida mõttekaaslaseid. Lisaks aitab kasuperede seniste kogemuste kokku kogumine ning analüüsimine muuta kasuperede hindamise, ettevalmistamise ning toetamise süsteemi mõtestatuks ning läbipaistvaks.

MTÜ Oma Pere palus Lastefondilt abi suvepäevade kulude katmiseks. Lastefond otsustas toetada suvepäevade toimumist 2790 euroga, millest kaetakse osalejate majutuskulud, lektorite koolitustasud, lektorite ja vabatahtlike sõidukulud ning töötubade, täpsemalt eluraamatu koostamiseks vajalike materjalide kulud.