Toetuse sisu: Aitame soetada MTÜ Puuetega Laste Tugikodusse Päikesekiir ehk Jõhvi hoiukodusse raske ja sügava puudega laste vajadustele vastavad voodid

Toetuse suurus: 860 eurot

Toetamise aeg: 2015


Tutvustus

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir ehk Jõhvi hoiukodu võimaldab Lastefondi kampaania “Unistuste puhkus” toel hoiuteenust 7-10 lapsele. Kuna hoiuteenust vajavate laste arve on ajaga kasvanud, siis on tekkinud vajadus luua juurde ka voodikohtasid, mis eeldab laste vajadusi arvestavaid ning eakohaseid voodeid. Ruumi otstarbekamaks kasutamiseks vajatakse sahtelvoodeid, mida saab seina äärde kokku panna. Seetõttu toetab Lastefond hoiukodule kolme 3-kohalise sahtelvoodi ja vajaminevate madratsite ostu.