Toetuse sisu: Aitame tasuda Maribelile vajaliku ravitoidu eest ning soetada ratastool-jalgratta

Toetuse suurus: ravitoit 405 eurot toetusperioodil + ratastool-jalgratas 6537,10 eurot (ühekordne)

Toetamise aeg: mai 2023 – oktoober 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Maribelil (2007) on diagnoositud väga haruldane Phelan-McDermidi sündroom, epilepsia ning põhihaigusest tingitud skolioos. Nooruk on kõnetu, arengu mahajäämuse ning liikumispuudega. Laps vajab abi kõikides tegevustes ja hooldustoimingutes ning ta väsib ruttu. Haigusest tingitud lihasdüstoonia, hulgipaikmetega skolioosi ja tasakaaluhäirete tōttu ei suuda Maribel enam iseseisvalt üle 500 meetri kōndida, aga ta väga tahaks ja eriti tahaks ta koos oma aktiivse perega rattaga sōita ning sel viisil loodust ja liikumist nautida.

Maribeli raviarst soovitab tüdrukule ratastool-jalgratast, kus lisaks looduses liikumisele ja sel viisil positiivse emotsiooni saamisele on Maribelil turvaline ka siis, kui tal tuleb rinda pista haigusest tingitud epilepsiahoogudega. HNRK Abivahendikeskuse hinnapakkumise järgi on aga vajaliku ratastooliratta OPair maksumus kokku 9491 eurot. Selle soetamine käib Maribeli perele üle jõu, sest teadaolevalt kaalub Sotsiaalkindlustusamet vaid ratastool-käru osa 90 protsendilist hüvitamist summas 1953,90 eurot ning ratastooli vedava rattaosa eest tuleks perel endal tasuda. See teeb hinnaks eraldivōetuna 7537 eurot ja 10 senti. Sellist raha pole sügava puudega noore inimese perel kusagilt vōtta. Kogukonna toel saaksid nad panustada 1000 eurot, kuid 6537 eurot jääks ikka puudu.

Seepärast toetab Lastefond tänu headele annetajatele Maribelile vajaliku ratastooli-jalgratta soetamist 6537,10 euroga. Lisaks aitab Lastefond koos heade annetajate abiga tasuda Maribelile vajaliku ravitoidu eest 405 euro ulatuses toetusperioodi jooksul. Täisväärtuslik ja toitaineterikas ravitoit aitab Maribelil taastada haiguse tagajärjel kaotatud kehakaalu. Kokku toetab Lastefond Maribeli toetusperioodi jooksul 6942,10 euroga.

Pere omaosaluseks jääb 1000 eurot ratastooli-jalgratta soetamisel ning ravitoidu kogumaksumusest 10%.

Lastefond toetab Maribeli alates 2023. aasta maikuust.