Toetuse sisu: Aitame tasuda Ellenile vajaliku ravitoidu eest

Toetuse suurus: 986 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: mai 2024 – aprill 2025*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Ellenil (2011) on diagnoositud haruldane kaasasündinud haigus – Williamsi sündroom. Seda sündroomi iseloomustavad “haldjalikud” näojooned koos madala ninajuurega, ebaharilikult rõõmsameelne käitumine ja sundimatu suhtlemine ka võõraste inimestega, arenguline mahajäämus kuid kõrged verbaalsed oskused ning kardiovaskulaarsed häired. Lisaks on lapsel diagnoositud pervasiivne arenguhäire. Ellen vajab abi ning järelevalvet kõikides igapäevastes tegevustes, sh riietumises ja söömises, ning lapsel puudub kõne.

Ravitoit on Ellenile vajalik, sest laps on toidu osas ülivaliv ning juba aastaid olnud nõus sööma vaid kohupiima, jooma piima ja vett. Aneemiast ja puudulikust kaaluiibest (mis tähendab, et laps ei võta kaalus piisavalt juurde) tulenevalt paigaldati Ellenile gastrostoom ning nüüd käib toitmine selle kaudu. Ravitoit aitab tõsta lapse kaalu ning ka Elleni keskendumisvõime on tänu sellele paranenud.

Lastefond heade annetajate abi aitab katta Elleni ravitoidukulu 986 euro ulatuses toetusperioodil.