Toetuse sisu: Aitame katta Anastasia ravireisiga seotud mittemeditsiinilised kulud

Toetuse suurus: 2110 eurot (ühekordne)

Toetamise aeg: oktoober 2023*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Anastasial (2007) on diagnoositud haruldane haigus mikrootia, mis väljendub kõrvalesta ja kõrvakanali puudumises. Kuna Eestis kõrva taastamisprotseduure ei tehta, käis tüdruk  2023. aasta augustikuus Saksamaal operatsioonil ning teine operatsioon oli planeeritud 2024. aasta algusesse.

Kahjuks tuli aga operatsioonihaav lahti ning vajas ülikiiret erakorralist sekkumist. Paraku Eestis ükski kõrvakirurg protseduuri selle keerukuse tõttu ette ei võtnud, mistõttu pidi Anastasia lendama esimesel võimalusel uuesti Saksamaale, kus dr. Ralf Magritz oli valmis tüdrukut kohe aitama. Olles aga äsja tasunud esimese reisiga kaasnenud sõidukulud, ei olnud perel enam kusagilt võtta 2110 eurot, mille eest uuesti Saksamaale sõita.

Esimese ravireisiga kaasnenud meditsiinilised kulud tasus Tervisekassa ning otsus on tehtud ka teise plaanilise operatsiooni kulude katmise osas.

Kohalikust omavalitsusest öeldi Anastasia emale, et sellistel juhtudel ei ole nendepoolne abi ette nähtud.

Seepärast aitab Lastefond tänu heade annetajate toele tasuda Anastasia välisravivisiidiga seotud mittemeditsiinilised kulud 2110 euro ulatuses toetusperioodi jooksul.

Lastefond toetab Anastasiat alates 2023. aasta oktoobrikuust.