Toetuse sisu: Aitame tasuda Rihannale vajaliku ratsutamisteraapia eest

Toetuse suurus: 1210 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: juuni 2024 – mai 2025*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Rihannal (2011) on diagnoositud haruldane CDKL5 geeni mutatsioon. Pere on käinud lapsega alates kuuendast elukuust erinevates teraapiates (füsioteraapia, kunstiteraapia, muusikateraapia, hipoteraapia, logopeed, ujumine), samuti aidatakse lapse arengule igakülgselt kaasa koolis, kus on vajalikud teraapiad kättesaadavad. Rihanna haiguse puhul saab tuua teatavaid paralleele haruldase Rett sündroomiga, kuid lapse areng on olnud küll väga aeglases, aga pidevas liikumises edasi.

Kuigi valdavalt CDKL5 geeni mutatsiooniga lapsed ei kõnni, siis Rihanna oli 3,5-aastane, kui hakkas iseseisvalt kõndima. Ema sõnult ei ole ta küll võimeline jalutama pikemaid vahemaasid, aga kodus liikumisega tuleb iseseisvalt toime.

Rihannal on ratsutamisterapeudiga väga hea side ja hobuse seljas olemine mõjub Rihanna jaoks emotsionaalselt väga hästi. Samal ajal saavad tema lihased piisavalt koormust, et muutuks paremaks üldine kehahoiak. Samuti aitab regulaarselt teraapias käimine muuta ka vaaruvat kõnnakut stabiilsemaks. Ka perearst kinnitab, et hiporehabilitatsioon on näidustatud ja sobib lapsele.

Rihannale vajaliku ratsutamisteraapia kulu on toetusperioodil kokku 1344 eurot, millest Lastefond katab tänu headele annetajatele 1210 eurot ja pere omaosaluseks jääb kogumaksumusest 10%.

Lastefond toetab Rihannat alates 2018. aasta juulikuust.