Toetuse sisu: Aidata kaasa Haapsalu Hoolekandekeskuses kasvavate laste täiendava psühholoogilise ja terapeutilise toe saamisele toetades projekti „Koos saame hakkama“.

Toetuse suurus: 293 eurot kuus (3227 eurot 11 kuu jooksul)

Toetamise aeg: mai 2015–november 2016


Tutvustus

SA Haapsalu Hoolekandekeskuse asenduskodus elab praegusel momendil 38 last, kellest 20 last on puudega.

Kasvatajad puutuvad oma igapäevatöös kokku väga erinevate kasvatuslike ülesannetega. Probleemid, mis vajavad lahendust, on seotud õppetööga, valede suhtlemisoskustega, halva käitumisega nii kodus kui väljaspool, peale selle erinevad arusaamad ja konfliktid laste endi ja ka kasvatajate vahel.

Tingitud on need laste keskendumisraskustest, tähelepanuhäiretest ning muudest käitumis- ja arenguhäiretest. Tihtilugu napib kasvatajatel teadmisi, kuidas neid probleeme lahendada ja vajalikku tuge ning abi lastele pakkuda.

Seetõttu on vajatakse kogemuste ja praktiliste oskustega eripedagoogi, kellega koostöös luua lastele tugivõrgustik, mis parandaks omavahelisi suhteid, leida lahendusi õppimisega seotud probleemidele ning ennetada uusi võimalikke probleeme. Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi erinevates olukordades toime tulemiseks vajavad ka asenduskodu kasvatajad.

Lastefond toetab Haapsalu Hoolekandekeskuse asenduskodu lastele terapeutilise toe võimaldamist, hüvitades eripedagoogi töötasu.