Toetuse sisu: Aitame tasuda Kristjanile vajaliku muusikateraapia eest

Toetuse suurus: 2592 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: oktoober 2023 – oktoober 2024*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Kristjan (2016) on rõõmsameelne poiss, kel on diagnoositud ekspressiivse kõne häire. See tähendab, et lapsel on raskusi eneseväljendamisega. Lisaks on Kristjanil mõned pervasiivse arengu häirele iseloomulikud jooned.

Muusikateraapia seanss on ülesehituselt kindla struktuuri, alguse ja lõpuga, et luua lapsele turvaline ja usaldusväärne keskkond. Tegevuste järjekord on märgitud spetsiifiliste piltidega, et lapsel oleks arusaam tegevustest ja toimuvast ning see toetab keskendumist ühele tegevusele ning järjepidevust. Samuti kasutada alternatiivset kommunikatsiooni lapse soovide ja tahte väljendamiseks ning emotsioonide väljendamiseks.

Kehatunnetuslaulud ja harjutused aitavad parandada lapse koordinatsiooni ning kasvatavad lapse eneseteadvust ning minatunnet, pillidel musitseerimine arendab ka silma-käe koostööd, haaramist ja peenmotoorikat. Muusika rütmis liikumine ja tantsimine toetab lapse üldist füüsilist arengut; laulude kuulamine, laulmine ja hääleimprovisatsioonid aga aitavad stimuleerida hääle tekitamist ning seeläbi ka lapse kõne arengut.

Kokkuvõttes on Kristjan terapeudi hinnangul muusikale vastuvõtlik, teda köidavad erinevad pillihelid ning need toetavad lapse tegevuses püsimist ning keskendumist. Laps imiteerib tuttavaid kuuldud laule, mis toetab eneseväljendust ja ekspressiivset kõne. Läbi muusikaliste tegevuste saab toetada lapse paindlikkust ning koostöö oskust. Lapsevanemate hinnangul aitab muusikateraapia Kristjanil õppida paremini keskenduma ja olla rahulikum.

Seepärast toetab Lastefond tänu heade annetajate abile Kristjani muusikateraapiat 2592 euroga toetusperioodi jooksul. Muusikateraapia kogumaksumusest 10% jääb pere omaosaluseks.

Lastefond toetab Kristjanit alates 2022. aasta oktoobrikuust.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Kristjan

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607