Toetuse sisu: Rahastame Eesti Südamelaste Tugiühingu korraldatavat kommunikatsioonilaagrit südamelastele ja nende peredele

Toetuse suurus: 2548 eurot

Toetamise aeg: 2015


Tutvustus

MTÜ Eesti Südamelaste Tugiühing koondab ühtseks tegevuseks kaasasündinud südamerikkega lapsi, vanemaid ja toetajaid. Ühingu üks eesmärk on kaasasündinud südamerikkega lastele ja nende vanematele suunatud suhtluse, projektide, ürituste ja abi korraldamine ning rahastamise organiseerimine. Ühing lähtub oma tegevuses hoolivusest, vastastikusest toetamisest ning koostööst.

Augustikuus korraldab ühing oma liikmetele ja nende peredele kolmepäevase kommunikatsioonilaagri Rõuges. Laagris korraldatakse koolitusi vanematele, toimuvad erinevad töötoad ja õppekäik matkarajal ning peetakse seminare ja arutelusid. Laagris osaleb üle 45 inimese.