Alates 2011. aastast on Lastefond aidanud soetada diabeedihaigetele lastele vajalikke insuliinipumpasid, transmittereid jm lisaseadmeid, mis kergendavad nende igapäevaelu.

Tutvustus

Eesti Haigekassa andmetel on 2016. aasta lõpu seisuga Eestis 671 last vanuses kuni 19 aastat, kes põevad 1. tüüpi diabeeti. Neist ca 55% on insuliinipumbaravil ja 45% süsteravil. Üldine trend arenenud maailmas on see, et järjest rohkem diabeedihaigeid ei ole valmis end iga päev 5-8 korda süstima ja valivad selle asemel insuliinipumbaravi, millega kaasneb 1 torge 3-4 päeva jooksul.

Insuliinipump on vajalik, kuna võimaldab annustada täpset kogust insuliini ning säästab last igapäevasest nõelaga süstimisest. Transmitteriga insuliinipump teeb veresuhkru taseme jälgimise märkimisväärselt lihtsamaks. Eriti just diabeeti põdevatel väikelastel (alla 6-aastastel) on veresuhkrud tihti väga ebastabiilsed ning neil on veresuhkrut tarvis mõõta sageli ka öösel. Glükoosisensor võimaldab jälgida lapse veresuhkrut ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Nii aitab seade paremini silma peal hoida veresuhkru kõikumistel ja insuliini täpsemalt doseerida. Vahend annab alarmiga märku taseme muutumisest ning näitab veresuhkru kõikumise trendi, millele toetudes saab teha vajalikke muudatusi ravi- ja toitumisplaanis. Insuliinipumbad on teinud aastatega aina rohkematel lastel päevad helgemaks, võimaldades igapäevategevustest rõõmu tunda, selle asemel et mitu korda päevas raviprotseduuridega tegeleda.

Alates 1. jaanuarist 2019 kompenseerib Eesti Haigekassa kuni nelja-aastaste diabeedihaigete laste puhul uuema Minimed 640G insuliinipumba eest 90 protsenti. 5-18-aastaste laste puhul hüvitab haigekassa 90% insuliinipumba hinnast vaid sel juhul, kui eelneva pumba soetamisest on möödas enam kui neli aastat. Varem haigekassa poolt 50% rahastatud vanema sensoriga Paradigm Veo insuliinipumba mudeli soodusmäär tõuseb samuti 90 protsendini. Lisaks toetab haigekassa ka diabeediraviks vajalike lisatarvikute soetamist.

5-18-aastaste laste pered, kes on varem soetanud oma diabeedihaigele lapsele vanema ja vähemate funktsioonidega pumba, jäävad haigekassa toetusest aga senikaua ilma, kui eelneva pumba soetamisest on möödas vähem kui neli aastat. Siinkohal ulatab neile peredele abikäe Lastefond, aidates heade annetajate toel katta 90% insuliinipumba Minimed 640G maksumusest, kui uuem abivahend on lapsele arsti poolt näidustatud ning haigekassa retsepti saamiseni on rohkem kui 365 päeva.

2020. ja 2021. aastal aitab fond insuliinipumba Minimed 640 ostmisel ka 19-21-aastaseid noori. Lastefond katab pumba maksumuse 90% ulatuses juhul, kui noor õpib, haigestunud ollakse juba lapseeas ja pumbaravi on alustatud lapsena, raviarst kinnitab uue insuliinipumba vajadust ning pere vajab seadme soetamisel toetust. 10% pumba maksumusest jääb pere omaosaluseks. 

Diabeeti põdevad lapsed ja noored vajavad Lastefondilt tuge aasta jooksul üle 80 000 euro ulatuses ja palume kõiki häid annetajaid neid lapsi aitama.