Toetuse sisu: Aitame tasuda Egerti ravimite eest

Toetuse suurus: 1220 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: aprill 2022 – veebruar 2024*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Egertil (sünniaasta 2002) on diagnoositud geenihaigus Danon, millest tingituna on poisil probleemid südamega. 2017. aasta novembris teostati Egertile Helsingi Lastehaiglas südame siirdamine. Sellega on Egert kõige noorem inimene Eestis, kellele on kunagi südamesiirdamine tehtud.

Siirdamisejärgselt peab laps tarvitama palju erinevaid ravimeid, mis pole osaliselt Haigekassa poolt kompenseeritud. Lisaks tuleb poisil käia sageli ravivisiitidel Tartus raviarsti juures ja aeg-ajalt Helsingis. Lastefond toetab raviarsti soovitusel ka poisi jõusaalitreeninguid, et Egert saaks treenida ja operatsioonist taastuda.

Ravikulude eest tasumine käib perele üle jõu. Seepärast toetab Lastefond heade annetajate toel Egertile vajalike ravimite soetamist 1220 euro ulatuses toetusperioodi jooksul.

Lastefond toetab Egertit alates 2018. aasta jaanuarikuust, aidates varem katta ka poisi transpordikulud arsti juurde Helsingisse ja Tartusse ning jõusaalitreeningute kulud.