Toetuse sisu: Aitame katta arengu mahajäämusega Karmo ratsutamisteraapia kulusid

Toetuse suurus: 1596 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: september 2021 – september 2022*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Karmol (2013) on psühhomotoorse arengu mahajäämus ning pervasiivsele arenguhäirele omased tunnused. See mõjutab nii lapse käitumist, suhtlemist, liigutuslike oskuste arengut kui ka emotsioonidega toimetulekut. Igapäevaelus vajab Karmo palju kõrvalabi ning lapsele on abiks tugiisik.

Karmo on väga aktiivne laps, kõnnib iseseisvalt, oskab joosta ning kujunemas on ka hüppamisoskus. Samas on lapse liigutuslikud oskused eakaaslastega võrreldes kohmakamad. Puudulik on oma kehaasendi tajumine ruumis ning seetõttu tunneb ta ennast näiteks ebatasasel pinnal kõndides, redelil ronides ja hämaras ruumis liikudes ebakindlalt ja ta keeldub neist tegevustest.

Karmo eelistab mängida omaette ning huvi eakaaslaste ja täiskasvanute tegevuste vastu on vähene. Põhiliseks probleemiks on lapse madal tähelepanu- ja keskendumisvõime ning täiskasvanu poolt suunatud tegevuses püsimine.

Laps mõistab igapäevaseid, konkreetseid ja lühikesi korraldusi, kuid tal puudub sihipärane verbaalne kõne. Poiss annab oma suhtlussoovist märku pilkkontakti ning üksikute häälitsustega. Aeg-ajalt kasutab laps üksikuid sõnu, näiteks aitäh ja ei. Suhtluse toetamiseks kasutatakse suhtluspilte (piktogramme) ning lihtsustatud viipeid.

Karmole on ratsutamisteraapia näidustatud nii üldise arengus mahajäämuse kui ka liigutusliku kohmakuse tõttu. Ratsutamisteraapia aitab parandada kehatunnetust. Karmo ei suhtle sõnaliselt ning ratsutamisteraapias tekkiv kontakt loomaga on vajalik lapse suhtlemisoskuse arenguks. Samuti aitab teraapia kaasa paremale emotsionaalsele tasakaalule.

Lastefond toetab heade annetajate toel Karmo ratsutamisteraapiat 1596 euroga toetusperioodil. Karmo teraapiat on Lastefond toetanud ka 2019. ja 2020. aastal.

Igapäevaselt kannab laps rahutuse vähendamiseks kompressioonrõivaid ning lasteaias magamisel raskustekki. 2018. aastal oli Lastefond Karmo perele abiks kompressioonrõivaste ning raskusteki soetamisel.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Karmo

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607