2013. TÜK Lastefondi sügava ja raske puudega laste lapshoiuteenuse kampaania on läbi saamas. Lõppkokkuvõtte teeb Lastefond augustikuus, kui on laekunud kõik telefoniannetused, mis ka kampaania lõpukuud puudutavad (juuli 2013).

Reklaamis osalenud Peeter küll lahkus meie hulgast 21. juunil 2013, kuid Peetri ema Anne nõustus siiski kampaania jätkamist ja telekampaania alustamist, et lapsed, kes on Peetriga sarnases seisus, saaksid toetajatelt abi.

Toetuste väljamaksmine juba käib, kuid taotlusi on Lastefondile lisaks laekunud ning uute toetustega alustatakse augustist.

Peetri ema Anne enne telekampaania algust 28.06.2013: “Annan oma nõusoleku, et väljatöötatud kampaania jätkub nii nagu kokku lepitud. Mina (ja ka Peeter) toetame igati kõike, mis vähegi parandaks meiesuguste perede heaolu ja toimetulekut, abi peaks jõudma ka nendeni, kes ise küsida ei oska või ei julge, selleks ongi vajalikud sellised fondid. Kogu meie pere poolt veelkord suured tänud Lastefondi tublidele inimestele – teiepoolne moraalne tugi ja samuti ka rahaline toetus aitasid meil rasked ajad üle elada. Oleme edaspidi nõus Lastefondi toetama nii nõu kui jõuga”.

Peetri ema Anne telekampaania lõpuperioodil 29.07.2013: “Mind ei häiri kampaania kestvus vaid teiste inimeste reageering sellele, et kampaania kestab. Ise loodan, et reklaam ikka teenib oma eesmärki ja rasked lapsed saavad abi. Edu teile edaspidiseks!”

TÜK Lastefond ootab sügava ja raske puudega laste vanematelt taotlusi lapsehoiuteenuse toetusele aadressil: info@lastefond.ee
Täita taotlusvorm