Toetuse sisu: Aitame TÜK lastekliinikule muretseda kolm uut patsienditooli

Toetuse suurus: 5573 eurot

Toetamise aeg: 2017


Tutvustus

Lastekliinik vajab üldpediaatria ja neuroloogia osakonda päevastatsionaari patsientidele kolme protseduuritooli. Päevastatsionaaris viibib patsient lühiajaliselt kuni kuus tundi käies seal mõnel protseduuril või saamas mingit konkreetset ravimit. Toolid võimaldavad lastekliinikul palateid efektiivsemalt kasutada, sest jääks ära voodite planeerimine päevastatsionaari patsientide jaoks. Ka patsiendi jaoks on spetsiaalsed protseduuritoolid ravi saamiseks, teleri vaatamiseks või lugemiseks mugavamad.

Ühe seesuguse tooli hind on 1858 eurot, mis teeb need üsna kallihinnalisteks. Kahjuks kliinikumi eelarve nende soetamist ei võimalda, mistõttu aitab need lastekliinikule muretseda Lastefond, tasudes 100% ulatuses kolme tooli maksumuse.