Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on juba 12 aastat aidanud raskelt haigete laste peredel tasuda hädavajaliku ravitoidu eest ja enam kui pool sellest ajast ehk juba 7 aastat aitab fondil neid kulusid kanda kodumaine toidutootja Salvest.

Praegu vajab ravitoidu soetamiseks abi ligi 40 last ja augustikuu seisuga on Lastefond tasunud laste ravitoidu eest juba 20 200 eurot. Eelmisel aastal oli abivajajaid kokku 49 ja laste ravitoidu eest tasumiseks kulus kokku 31 109 eurot. Suur ja siiras rõõm on, et 25 000 eurot sellest annetas abivajavate laste heaks just Salvest ja see suurepärane koostöö jätkub ka sellel aastal.

Lastefond aitab sonditoitu vajavate laste peredel tasuda igakuised omaosaluskulud, mis paraku käivad raskelt haiget laste kasvatavatel peredele üle jõu. Lisaks toetab Lastefond ka neid lapsi, kes haigusest tingituna vajavad suukaudset ravitoitu.

Selle aasta jaanuarist hakkas Tervisekassa rahastama ka suukaudset ravitoitu, kuid ainult teatud kindlate diagnooside ja haigusseisundite puhul. Lastefondi toetusel olevatel, ligi 40 lapsel sobivaid diagnoose ei leidu, seega on hädavajaliku ravitoidu kulud endiselt perede kanda.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on aga just ravitoit see, mis tagab lastele vajalikud toitained ning vitamiinid selleks, et olla normaalses kehakaalus ning koguda jõudu haigusega toimetulekuks: ”Kuna ravitoit on tavalisest toidust oluliselt kallim, võivad üksnes ravitoidule tehtavad kulutused ühes peres küündida mitmesaja euroni kuus. Aeg oleks lõpuks mõista, et ravitoit, ükskõik mis kujul, on nende lasteio jaoks sama oluline nagu mistahes muu ravi või ravim,” lisas Ilves.

Lisaks näitavad küsitlused, et elukalliduse kasv mõjutab ennekõike just sügava- ja raske puudega last kasvatavate perede toimetulekut ning nad vajavad senisest enam abi.

Seda suurem on rõõm, et kodumaine toidutootja Salvest annetab juba seitsmendat aastat järjest igalt Põnni lastetoidu müügilt ühe sendi haigete laste ravitoidusegude ostuks, kokku on Salvest ravitoitu vajavaid lapsi toetanud aastate vältel 150 935 euroga.

“Pikaaegne koostöö kodumaise toidutootja Salvestiga on andnud meile kindluse, et saame ravitoitu vajavaid lapsi jätkuvalt aidata. Oleme Põnni toodete tarbijatele armsa koostöö eest südamest tänulikud, sest ilma Lastefondi toetuseta tuleks nii gastrostoomi abil toituvate kui ka suukaudset ravitoitu vajavate laste peredel loovutada valdav osa puudetoetusest just ravitoidu ostmiseks ning teiste hädavajalike kulutuste tarbeks ei jääks midagi. Lastefondil on siiras heameel neile sel niigi keerulisel ajal abiks olla,“ sõnas Lastefondi koostööjuht Piia Sinisalu.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond üheskoos Salvestiga jätkavad ka sel aastal raskelt haigete laste ja nende perede toetamist, kellele Tervisekassa soodustus ei laiene ning kellele ravitoidu omaosaluse eest tasumine pole jõukohane.

Salvesti turundus- ja tootearendusjuhi Kristel Vilipuu sõnul on koostöö Lastefondiga neile väga südamelähedane: “Põnni lastetoitude sarja arendamisel on meie eesmärgiks toetada võimalikult mitmekülgselt iga lapse arengut. Kahjuks on Eestis aga ka neid raskelt haigeid lapsi, kelle elud sõltuvad täisväärtuslike puu- ja juurviljaroogade asemel hoopis kallitest ravitoidusegudest. Neid lapsi aidates saamegi toetada iga last – just nii nagu on olnud meie eesmärk päris Põnni loomise algusaegadest.“

Arvestuslikult kulub 2023. aastal ravitoidusegude ning eritoidu rahastamiseks kokku umbes 38 000 eurot, mille aitab taas suuresti katta just Salvest.

Lisainfo:

Piia Sinisalu
Koostööjuht
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
piia.sinisalu@lastefond.ee

Tel. +372 5098759