SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitab aasta jooksul kokku kuni 300 euro ulatuses katta raske puudega 4-aastase poisi sõidukulud füsioteraapiasse ja logopeedi juurde.

Stepanil on diagnoositud psühhomotoorse arengu mahajäämus, mistõttu on tema üldine areng märkimisväärselt hilistunud ning tema motoorika, kõne ega mitteverbaalsed oskused ei vasta eale. Samuti on talle määratud raske puue.

Seoses arenguprobleemidega saab Stepan füsioteraapia ja logopeedi teenust, kuid selleks tuleb vanematel viia poiss igal nädalal elukohast 20 km kaugusele ravikeskusesse. See toob kaasa aga suured sõidukulud, mis on Stepani vanemate jaoks üle jõu käivad.

Poisi arengu seisukohalt väga olulise järjepideva teraapia võimaldamiseks otsustas perele taas abikäe ulatada Lastefond, kes katab aasta jooksul kuni 300 euro ulatuses Stepani taastusraviga seotud sõidukulud.

Stepan sai Lastefondilt toetust ka 2016. aastal, et katta sõidukulusid füsioteraapiasse ja eriarstide juurde.

Alates 2016. aasta augustist käib Stepan ka lasteaias, mis on samuti perele nii rahaliselt kui ka ajaliselt kulukas, kuna lastead asub kodust 17 km kaugusel. Lisaks on Stepanil lasteaias tugiisik, kes veedab koos poisiga terve lasteaiapäeva.

Tugiisiku võimaldamise ning lasteaias käimise transpordikuludega toetab pere kohalik omavalitsus.

Lasteaias ja taastusravil käimise ning tugiisiku juhendamisega on Stepan aastaga palju arenenud. Võrreldes aastataguse ajaga on laps õppinud iseseisvalt WC-s käima, sööb ja joob kruusist ise, kõnnib ise, oskab öelda üksikuid sõnu ja omab passiivset sõnavara.