Rakvere väikeettevõte on otsustanud annetada igalt Wesenberghi hotelli toabroneeringult, mis on tehtud läbi nende enda kodulehekülje, 50 senti Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile. Annetussummaga toetab ettevõte haruldaste haigustega lapsi.

Wesenberghi hotelli haldava väikeettevõtte Wesmo OÜ turundusjuht Lee Paju kommenteeris, et olles ise ema väiksele 4aastasele tütrele, kes põeb haruldast haigust nimega tuberoosne skleroos, tekkis mõte, et ka ettevõte, kus ta töötab, võiks anda oma panuse heategevusse. “Alates selles ajast, kui olen ise ema, puudutavad mind kõik lastega seotud teemad sügavalt. Eraisikuna olen võimaluste piires panustanud erinevatesse projektidesse, mis haigeid lapsi toetavad, kuid ettevõttega on toetamise võimalus veidi suurem.”

Üheskoos ettevõtte tegevjuhi Andres Otsaga langes valik kiirelt Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ning haruldaste haigustega laste kasuks. “Kuigi erinevate toetusprojektide hulgast oli valida väga keeruline, langes otsus jällegi selle teemavaldkonna kasuks, mis mind isiklikult kõige lähemalt puudutanud on, ning otsustasime toetada haruldaste haigustega lapsi,” kommenteeris Paju. 

Otsust aitas langetada Lee Paju isiklikule kogemusele põhinev suur äratundmine ning soov aidata haigeid lapsi. “Olime ka ise ühel hetkel olukorras, kus ainsaks õlekõrreks oleks olnud väga kallis ravim, mida Eesti Haigekassa ei rahasta, ning järgmiseks sammuks oleks ilmselt olnud Lastefondi poole pöördumine, kuid tookord lapse seisund õnneks stabiliseerus. Tean, millist tuge vajavad erivajadustega, ja veelgi enam haruldaste haigustega lapsed ning nende vanemad, seepärast oli siiras soov neid aidata.”

Lastefond on tänavu toetanud või toetab hetkel 34 haruldase haigusega last. Euroopas peetakse haigust haruldaseks, kui selle esinemissagedus on 1:2000 kohta või harvem. Lastefondi abisaajate hulgas on ka lapsi, kes põevad haiguseid, mida esineb vaid ühel miljonist. 

Tihtipeale jäävad just haruldasi haigusi põdevad lapsed ja nende pered riikliku abita. Laiemalt levinud haiguste puhul on ravimite ja abivahendite soetamisel määratud riiklik toetus lähtuvalt diagnoosist, kuid haruldased haigused enamasti toetusesaajate loetellu ei kuulu. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond tänab südamest Wesmo OÜ-d panuse eest, mille nad annavad haruldaste haigustega laste ravisse. 

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suurimaid lastehaigla juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone Eestis. Alates 2000. aastast on Lastefond annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või –hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid üle Eesti. 19 tegutsemisaasta jooksul oleme heade annetajate abil kogunud laste ravitingimuste parandamiseks üle viie miljoni euro. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata, hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.