Toetame lapsevanemate psühholoogilist nõustamist

Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskuse juures asuv Harvikhaiguste kompetentsikeskus avati 2021. aasta 5. novembril. Lastefond rahastas keskuse käimalükkamist ning toetab ka sealse sotsiaaltöö konsultandi tööd, kelle ülesanne on aidata harvikhaigusega inimesel või tema perekonnaliikmel leida parim viis toimetulekuks oma igapäevases elus, sh saada infot ja tuge suhtlemisel erinevate ametiasutustega. Samuti, kuna toimetulek harvikhaigusega võib perele olla emotsionaalselt väga raske ja kurnav, aitab Lastefond heade annetajate toel ka haruldase haigusega laste vanematele ja teistele pereliikmetele psühholoogilise abi pakkumist. Samuti toetame abi pakkumist kuni 25-aastastele noortele, kel on endal diagnoositud haruldane haigus.

Lisaks toetab Lastefond alates 2021. aastast psühholoogilise abi pakkumist ka perekondadele, kus kasvab ravitoitu vajav laps ja perel on keeruline toime tulla kõigega, mis lapse haigusega kaasneb. Raskelt haiget last hooldav vanem peab lapse eest hoolitsema sageli ööpäevaringselt, mis on aga omakorda kurnav ja võib viia läbipõlemiseni. Psühholoogilise abi pakkumine võiks rajada pinnase, kus lihtsam ja parem on nii vanematel endal kui ka nende toitmisravi vajavatel lastel ning see on vajalik, et aidata vanematel leppida lapse haigusega.