SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab Lääne-Virumaal Vinni perekodus kasvavate laste terapeutilist abi aidates tasuda nõustamis- ja logopeediteenuse eest.

Vinni perekodu on asenduskoduks 40 lapsele vanuses 1,5 – 18 aastat. Kohtade olemasolul liitub peredega igal aastal uusi hoolealuseid, kes on emotsionaalselt ja sotsiaalselt väga ebastabiilsed ning hingeliselt traumeeritud. Perekodu juhataja Urve Saare sõnul tekitab uus ja harjumatu olukord lastes vastakaid tundeid, mis väljenduvad sageli jonnaka, rahutu ja vägivaldse käitumisena: esineb vargusi, kaklusi, vastuhakkamisi, klassist väljajooksmist ning agressiivsust õpetajate suhtes.

„Kui lapsed perekodusse tuuakse, hakkavad bioloogilised vanemad neid külastama. Kahjuks jäävad need külaskäigud aga ajapikku aina harvemaks ning see tekitab lastes segadust ja kurbust, millega ei osata kuidagi toime tulla,“ selgitab ta. „Et last kiiresti aidata, peame kohe tema saabudes väga oluliseks järjepidevat koostööd spetsialistiga, kes teeks koos kasvatajatega perekodus kohapeal tööd selle nimel, et luua lapse ja perekodu vahel toetavat, hoolivat suhet ning aitaks lapsel hirmudest vabaneda.“

Hetkel on Vinni perekodu laste jaoks kõige lähem võimalus saada psühholoogilist nõustamist 11 km kaugusel Rakveres asuvast Rajaleidja keskusest. See aga ei ole piisavalt reaktiivne ega sihtgrupipõhine lahendus, sest teenust pakutakse valdavalt haridusasutuste kaudu ning üldjuhul ei ole sealsetel spetsialistidel kogemusi asenduskodude lastega. Lähipiirkonnas on perekodu lastega seni käidud veel ka täiskasvanutega tegelevate spetsialistide vastuvõtul, kel aga puudub samuti kogemus väga väikeste ning asenduskodus elavate lastega. Seetõttu on mõnede perekodu lastega külastatud kogemustega spetsialiste Tartus ja Tallinnas, kuid nii kaugele sõitmine on laste jaoks väga kurnav, mistõttu jääb spetsialisti juures käigu asemel tihtipeale meelde vaid pikk sõit.

„On väga oluline, et spetsialist, kes asenduskodu lastega töötab ja kasvatajaid nõustab, omab kogemust hingeliselt traumeeritud lastega ning on juba teadlik asenduskodulaste eripäradest,“ rõhutab Saar. Seetõttu peetakse vajalikuks regulaarseid ja eesmärgipäraseid nõustaja visiite perekodusse. Nende võimaldamiseks pöördutigi abipalvega Lastefondi poole, kes oma tänavuse põhikampaania „Katkised hinged“ raames keskendubki asenduskodu laste terapeutilise abi toetamisele.

Lastefondi toel nõustab alates jaanuarist Vinni perekodu lapsi ja töötajaid eripedagoog ja logopeed Pille Kriisa, kes omab pikaajalist kogemust olles varasemalt töötanud Tudulinna asenduskodu lastega.

Loe Lastefondi tänavuaastasest põhikampaaniast kampaaniast pikemalt siit ning vaata, kuidas Sinagi aidata saad.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga.