12. juunist juhib TÜK Lastefondi uus tegevjuht Agnes Männik (pildil). 5 aastat silmapaistvalt fondi juhtinud Küllike Saar läks lapsehoolduspuhkusele ja uus ilmakodanik peaks sündima juuli keskel.

Kolmapäeva õhtul toimus Agnes Männiku esimene koosolek tegevjuhina, kus ühiselt koos ametnikega arutati heategevusfondi seniste saavutuste üle ning avaldati mõtted fondi tuleviku suhtes. Üks oluline eesmärk uue tegevjuhi visioonis on teadlikkuse kasvatamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi olemusest. „See on Eesti fond,“ ütles Männik, tuues välja asjaolu, kus Lastefond toetab tegelikult abivajajaid üle Eesti.

Lastefondi uus tegevjuht alustas oma tööd fondi juures projektijuhina juba veebruaris, kui avalik konkurss tegevjuhi kohale välja kuulutati. Lennukate ideedega silma jäänud Agnes Männik on nüüdseks üle võtnud Küllike Saare kohustused ning lubab jätkata hästi sissetöötatud traditsioone suurte projektide juhtimisel.

„Laste ravitingimuste parandamine ja seekaudu ka lapsevanemate toetamine on kindlasti valdkond, kus on vaja sobiva väljaõppega ja isiksuseomaduste poolest hoolivat ja tähelepanelliku inimest,“ ütles Männik, miks ta otsustas kandideerida Lastefondi tegevjuhi kohale. „Enda hinnangul olen sobiv kandidaat ja heameel oli tõdeda, et nii arvasid ka vastuvõtu komisjonis olnud nõukogu liikmed ja fondi senine tegevjuht.“

Männik peab oluliseks uute väärtustega tuleviku kodanike mõtteviisi mõjutamist, kus ka väikesemahuline annetus on oluline. „Parem tuhat üheeurost annetust kui üks tuhandeeurone annetus,“ arvab Männik, sest väikeste annetuste taga peitub annetuskäitumise süvendamise võti.

Männik on õppinud Tartu Ülikoolis pedagoogikat nii bakalaureuse tasemel kui ka õpetajakoolituses ning Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimist magistritasemel. Lisaks on ta koordineerinud mitmeid haridusprojekte, näiteks ESF kutseõppeasutuste riiklike õppekavade väljaarendamise projekti, EAS kolledžite arendusprogrammi projekti ja ESF töökeskkonnaspetsialistide koolituste projekti.

Lastefondi seni juhtinud Küllike Saar kaitses kolmapäeval oma magistrikraadi ning jätkab Agnes Männiku kõrval siiski juhatuses.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ning tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.