SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitas muretseda TÜ Kliinikumi silmakliinikule Eestis ainulaadse uuringuaparaadi „GazeLab“, mis võimaldab diagnoosida kõõrdsilmsust ning tuvastada ja mõõta kõrvalekaldeid silmade liikuvuses.

Aparaadi näol on tegemist video-okulograafiga, mis võimaldab ülitäpselt mõõta silmade asendit ja liikuvust. Seadet kasutatakse nii täiskasvanute kui laste silmade uurimiseks, silmade asendi- ja liikumishäirete diagnoosimiseks ning ravitulemuste hindamiseks.

“Seade kinnitatakse kindlalt, nagu kiiver, patsiendi pea külge, nii ei mõjuta pea liikumine mitte kuidagi uuringu tulemusi. Uuringuaparaati saab kohandada väga suures anatoomilises vahemikus – tänu sellele on võimalik mõõtmisi teha eri kaugustelt ja eri positsioonidest,“ selgitab TÜK silmakliiniku juhataja Kuldar Kaljurand.

Tegemist on uue ja uuendusliku tehnoloogiaga, millesarnast Eestis seni kasutusel ei ole. Seadme innovaatilisus seisneb võimaluses uurida silmi nende loomulikus liikuvas olekus: aparaadi infrapuna-sensorid salvestavad silmade liikumise ja sellele järgneb üksikasjalik analüüs. Eriti tänuväärne on GazeLab aga just laste puhul, sest võimaldab uurida ka väga väikesi inimesi, ka neid kelle koostöövalmidus ei ole veel kõige parem.

Üle 13 000 euro maksev seade saab olema vajalik hinnanguliselt 3000 silmakliiniku patsiendi, sh 700 lapse jaoks aastas, kelle uurimisel seda rakendataks.

Lastefond toetas seadme ostu 6750 euroga, ülejäänud poole maksumusest kattis silmakliinik oma eelarvest.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.