Hetkel puudub TÜK lastekliinikus pädevus müofunktsionaalsete häiretega laste aitamiseks ning patsiendid on tulnud suunata tasulisele ravile. Seega osalevad TÜK lastekliiniku spetsialistid Helsingi Ülikoolis täna algaval müofunktsionaalse teraapia kursusel, mille kuludest aitab poole katta heade annetajate toel TÜ Kliinikumi Lastefond.

Neli päeva kestev müofunktsionaalse teraapia kursus on lastekliiniku füsioterapeutidele ja logopeedidele vajalik, et tegeleda meeskonnatöös müofunktsionaalsete puuetega, mis avalduvad näo- ja suupiirkonna lihaskonna vales asendis ja talitushäires nagu näiteks suuhingamine, keele vale asend või infantiilne neelamismuster.

Helsingis toimuva koolituse lektorid on tõenduspõhise originaalmetoodika autorid ning nad on koolitanud üle poolte Põhja-Ameerika müofunktsionaalsetest terapeutidest. Antud metoodikat kasutavad vähesed Eestis töötavad müofunktsionaalsed terapeudid, kes hetkel praktiseerivad vaid erafirmades.

TÜ Kliinikumi lastekliiniku logopeedide ja füsioterapeutide poole pöörduvate müofunktsionaalsete puuetega laste ja noorukite hulk on viimasel ajal näidanud tõusutrendi. Kuna hetkel nimetatud patsientide abistamiseks lastekliinikus pädevus puudub, on tulnud patsiendid suunata müofunktsionaalsete terapeutide tasulisele teenusele.

Koolituselt saadud teadmised võimaldavad ka lastekliiniku füsioterapeutidel Aimi Reimannil ja Reeli Tammel ning logopeedidel Margit Kaljustel ja Raili Mällil hinnata müofunktsionaalsete puuete olemasolu ja funktsioonihäire ulatust ning planeerida ja teostada teraapiat hilisemate tõsiste probleemide ennetamiseks.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves selgitab, et fondi üks paljudest toetusvaldkondadest on ka erinevate lastega töötavate spetsialistide, õdede ja arstide täiendkoolituste toetamine. Ilves avaldab suurt rõõmu, et fond sai olla lastekliinikule toeks ja võimaldada uudse teraapia koolitusel osalemist. “Loodame, et selle tulemusel saab teraapia kättesaadavaks kõigile lastele, kellele see on vajalik,” tõi ta välja.

Projekti kogumaksumus on 5668 eurot, millest pool katab Tartu Ülikooli Kliinikumi Arendusfond ning teise poole heade annetajate toel Lastefond.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.