SA TÜ Kliinikumi Lastefond soetas TÜK lastekliinikule ligi 5000 eurot maksvad psühholoogilised testid, mis aitavad hinnata laste ja noorukite psühholoogilist seisundit.

Tegemist on kolme erineva testiga, mis kõik võimaldavad teaduspõhiselt hinnata laste ja noorukite võimeid ja erinevaid kognitiivseid protsesse. WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-IV) test on mõeldud eelkooliealiste laste erinevate võimete aspektide hindamiseks, Leiter-3 mitteverbaalne test intelligentsuse ja kognitiivsete võimete hindamiseks ning BADS-C (The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children) laste ja noorukite täidesaatvate funktsioonide hindamiseks.

TÜ Kliinikumi lastekliiniku direktor Marika Kirss rõhutab, et kõik eelnimetatud testid tuginevad kaasaegsele teooriale ja uurimustele, on lapsesõbralikud ja arvestavad lapse arenguliste iseärasustega. “Testide kaasabil paraneb oluliselt laste ja noorukite võimete ning erinevate kognitiivsete protsesside hindamise kvaliteet. Prognoositav laste hulk, kelle hindamisel me neid teste saaks kasutada, on 500-600 last aastas,” räägib ta.

Teste saab kasutada laste visuaal-ruumiliste võimete, töömälu, järeldamisoskuse, töötluskiiruse, sõnavara, tegevuse organiseerimise, planeerimise ja monitoorimise, käitumise kohandamise, mitteverbaalsete võimete, üldise võimekuse ja kognitiivse paindlikkuse defitsiidi väljaselgitamisel. Need testid sobivad nii teisest kultuuriruumist pärit laste kui ka erinevate probleemsete gruppide, nt kõne-, kuulmis-, arengu- ja motoorikaprobleemidega laste, autismi või ADHD-diagnoosiga ning trauma läbielanud indiviidide kognitiivsete protsesside ja võime hindamiseks.

Testide kogumaksumus on 4990 eurot ning nende soetamist finantseerib täies mahus SA TÜ Kliinikumi Lastefond.

Lastefondi toetustaotluste juhi Eveli Ilvese sõnul tuleb meditsiini arenguga kaasas käimiseks ja parimate ravitulemuste saamiseks panustada kvaliteetsetesse ja kaasaegsetesse vahenditesse.

“Eriarstide tööks vajalikud vahendid uuenevad ja täiustuvad pidevalt. On asju, mis on eluliselt vajalikud ja on asju, mis oluliselt vajalikud. Lastefond on võtnud südameasjaks, et kliinikum saaks endale lisaks eluliselt vajalikele seadmetele ka vahendid, mis on olulised mitte elude päästmiseks, vaid ravi vajavate laste elukvaliteedi tõstmiseks ja mis ehk Lastefondi annetajate abiga ei jõuaks kliinikumi ja selle patsientideni nii kiiresti,” selgitab ta. “Tunneme heameelt, et Lastefondil on võimalik kliinikumi väikeste patsientide ravile omalt poolt kaasa aidata!”

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.