SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetas 14-aastast Otti ning tema perekonda sensoriga varustatud insuliinipumba ostuga. Tartu poisi kõikuva veresuhkru taseme jälgimist hõlbustav abivahend soetati Lastefondi püsiannetajate ja haigekassa toel.

Otil diagnoositi diabeet, kui poiss oli kõigest aasta ja seitsme kuu vanune. Juba haiguse avastamisest saadik on Oti veresuhkru tase ulatuslikult kõikunud ning diabeeti on olnud raske kontrolli all hoida. Suhkruhaiguse tõttu on kahjustunud poisi nägemine, esinenud häireid neerude talitluses ning pidev kõrge veresuhkru tase on tekitanud ohu uute komplikatsioonide tekkeks.

Alates 2007. aastast on Ott kasutanud insuliinipumpa. Tavaline insuliinipump aga ei võimalda pidevalt jälgida veresuhkru taset ning mõõtmisi tuleb teha käsitsi. Otil on veresuhkru tase väga kõikuv ning seetõttu on seda vaja hoolikalt jälgida. Enne uue pumba saamist tähendas see vähemalt viitteist torget päevas, et mõõta glükoosi taset veres. Sensoriga insuliinipump teeb veresuhkru taseme jälgimise märkimisväärselt lihtsamaks. Abivahend võimaldab lisaks insuliini täpsele doseerimisele glükoosi taset veres pidevalt mõõta ja jälgida, annab alarmiga märku taseme tõusmisest ja langemisest ning näitab veresuhkru kõikumise trendi, millele toetudes saab teha vajalikke muudatusi ravi- ja toitumisplaanis.

Sensoriga varustatud insuliinipumbad maksavad umbes 2000 eurot. Ott kasvab suures perekonnas ning sellise väljamineku jaoks vanematel võimalused puuduvad. Poole maksumusest katab haigekassa, kuid nii kalli abivahendi soetamisel on omaosaluse summa siiski suur. “Raskesti kontrollitava veresuhkru taseme kõikumise puhul on sensoriga insuliinipump väga suureks abiks ja annab kindlustunde nii lapsele kui ka tema vanematele. Selliste kaasaegsemate insuliinpumpade hinnad koos transmitteriga on väga kõrged ja nii võtab Lastefond aeg-ajalt vastu ka kampaaniaväliseid toetusotsuseid, et aidata suhkruhaigete lastega perekondi,” sõnas Lastefondi tegevjuht Agnes Karlson.