SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab Tartu naiste tugi- ja teabekeskuse projekti “Perevägivalla ohvritest laste kaitse“ raames seal viibivate laste psühhoteraapia-nõustamisseansse tasudes seitsme kuu jooksul psühhoterapeudi töötasu.

Tartu naiste varjupaik on pakkunud perevägivalla ohvritele ja nende lastele varjupaika ja erinevat laadi nõustamist juba 12 aastat. Selle aja jooksul on sotsiaalset ja juriidilist nõustamist, naistele suunatud psühhoteraapiat ja muid teenuseid pakutud rohkem kui 1500 naisele.

Seni ei ole varjupaigal kitsa eelarve tõttu olnud võimalik teraapia sihtgrupina aidata nõustamisel käinud ohvrite lapsi, keda 2014. aastal oli kokku ligi 120. Samas on mõistetud nende laste psühholoogilise nõustamise vajalikkust. Varjupaiga juhataja Pille Tsopp-Pagana sõnul on ema suhtes toimepandava vägivalla nägemine tõsine psühholoogiline vägivald lapse suhtes, millel võivad olla väga rängad tagajärjed. „Lapsed, kes on sunnitud vägivalda pealt vaatama, on kaudselt täiskasvanutega toimuva füüsilise vägivalla ohvrid, sest neil kujuneb harjumus eluks pideva vägivalla keskel ning arusaam, et füüsilise vägivalla abil on võimalik ennast maksma panna,“ selgitab ta lisades, et sellest tekivad eeldused vägivaldseks käitumiseks ka täiskasvanuna.

Alternatiivina on varjupaik siiani suunanud Tartu linna elanikest lapsed abi saamiseks Tartu laste tugikeskusesse, kuid see ei ole parim lahendus. „Esiteks asub tugikeskus meist väga kaugel, mis tähendab pere jaoks transpordiprobleemi. Teiseks ei ole neilgi alati pakkuda piisavalt nõustamistunde, mida meie laste abistamiseks kasutada,“ räägib Tsopp-Pagan. „Lisaks jäävad nii ikkagi abita need lapsed, kes ei ole Tartusse sisse kirjutatud, kuna neid tugikeskus tasuta nõustada ei saa.“

Projekti “Perevägivalla ohvritest laste kaitse“ raames käivitatakse Tartu naiste varjupaiga juures seal viibivate laste psühhoteraapia-nõustamisseansid, et aidata neil olukorda mõista – selgitada, et vägivald peres ei ole kuidagi nende süü ja see on väär ning toetada neid oma tunnete väljendamisel ja positiivse enesehinnangu saavutamisel. Teenust pakub lastepsühholoog, kelle töötasu katab seitsme kuu jooksul toetuse korras Lastefond.

Lastefondi tegevjuht Sanda Liiv tõdeb, et antud probleemi puhul saab fond tõepoolest täita lünki. „Lapse toetamine olukorras, kus ta on pidanud tunnistama vägivalda, on äärmiselt oluline. Mul on tohutult hea meel, et Lastefond saab annetajate toel võimaldada neile selles raskes ja keerulises olukorras vajalikku abi kiirelt ja paindlikult,“ sõnab ta.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.