Swedbanki annetuskeskkonna „Ma armastan aidata” jõulukampaaniaga koguti SA Tartu Ülikooli Kliinikumi algatatud kogemusnõustamise projekti toetuseks 2022 eurot, sellest 355 eurot jõudis fondini tänu keskkonnas hääletanud inimestele ning 1667 euro annetamise Lastefondile otsustas saate “Eesti otsib superstaari” finalist Toomas Kolk.

Jõulukampaaniaks pani Swedbank heategevuslike projektide toetuseks välja 10 000 eurot, mille jagamise otsustas rahvas. Kokku hääletas 3744 inimest ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kogemusnõustamise projekti toetuseks kogunes 133 häält. Raha jagamise aluseks võeti konkreetse organisatsiooni häälte arv kõikide häälte osakaalust. Toetussumma jaotamisel kutsuti appi ka „Eesti otsib superstaari“ noored lauljad, kelle ülesandeks oli ära jagada teine 10 000 eurot. Saates kolmandale kohale jäänud Toomas Kolk otsustas, et tema osa toetusest läheb just TÜK Lastefondile. Kogusumma, mis selle projekti käigus Lastefondile laekus, oli 2022 eurot.

Kogemusnõustamisteenuse väljatöötamine on juba pikemaajaline projekt ning senine kogemus on näidanud, et sellelaadset abi on vanematel väga vaja. Hingehoidlik kogemusnõustamine on mõeldud enneaegse või erivajadusega lapse sünnitanud emadele ja teistele pereliikmetele. Projekti eesmärgiks on aidata parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning ennetada erinevaid sotsiaalseid probleeme. Haiglas pööravad arstid tähelepanu eelkõige füüsilisele tervisele, perede emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused võivad jääda märkamata ja selle tagajärjel esineda pikaajalised vaimse tervise probleemid, perekonnaliikmete võõrandumine ja lahendamata perekonfliktid. Seejuures on oluline, et nõustajateks oleksid inimesed, kes on ise samade kogemustega kokku puutunud.

Jaanuaris 2011 käivitas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbanki annetuskkonna “Ma armastan aidata” abil Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus kogemusnõustamise pilootprojekti. Projekti tulemusena leidsid kogemusnõustajad, Lastefondi ja TÜ Kliinikumi töötajad, et vajadus nõustamisteenuse järele on suurem kui arvati. Kogemusnõustamisest tunti puudust ka psühhiaatriakliiniku lasteosakonnas, hematoloogia-onkoloogia kliinikus ja kirurgiakliinikus. Kõigis neis kliinikutes alustatakse käesolevast kuust kogemusnõustamist, hiljem käivitatakse ka regulaarsed tugigrupi kooskäimised ja grupinõustamine. “Potentsiaalsete abivajajate hulk Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinikutes on umbes 240 perekonda aastas,” selgitas ettevõtmise vajalikkust projektijuht Triin Lääne.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.