SA TÜK Lastefond on ka käesoleval hooajal otsustanud omapoolse rahalise panusega kaasa aidata puuetega inimestele, nende peredele ning valdkonna spetsialistidele ja ametnikele suunatud ajakirja „Puutepunktid“ kirjastamisele ja levitamisele.

Kord kuus ilmuvat tasuta ajakirja antakse Hasartmängumaksu nõukogu, projektitoetuste ning annetuste abil välja alates 2011. aasta oktoobrist. Ühena teiste seas toetab ajakirja kirjastamist ja levitamist ka tänavu SA TÜK Lastefond, kes eraldab selleks kogu ilmumisperioodi (september 2013–juuni 2014) jooksul 1000 eurot kuus ehk kokku 10 000 eurot.

Lastefondi tegevjuht Küllike Saar märgib, et ajakiri „Puutepunktid“ kajastab raskesse olukorda sattunud perede elu-olu objektiivselt tuues nii esile „augud“ meie riigi sotsiaalsüsteemis. „Siit tulebki välja, et Lastefondil ja „Puutepunktidel“ on mingis osas sama eesmärk – tõstatada olulisi teemasid ja juhtida tähelepanu kitsaskohtadele, mis vajavad hädasti lahendamist. Kokkuvõttes toetame teineteise tegevust koostööd tehes,“ on ta veendunud.

„Puutepunktide“ peatoimetaja Tiina Kangro sõnul on väljaande eesmärgiks tagada info parem liikumine puuetega inimeste perede, nendega töötavate spetsialistide ja riigijuhide vahel. „Ajakirja asutades oli meile selgeks saanud, et erivajadustega inimeste probleemid on kõige sagedamini kinni just selle taga, et strateegilistel osapooltel pole ühtseid arusaamasid praeguste abisüsteemide kitsaskohtadest, mistõttu sageli ei jõua abi õigel ajal või piisavalt õigel kujul abivajajateni,“ räägib ta tõdedes, et töö infoga on pikaldane protsess, mistõttu eeldab struktuursetele muudatustele ja teadlikule eneseabile innustamine ajakirja regulaarset ilmumist veel mitu aastat. „TÜK lastefondi toetus sellele väljaandele on üheks garantiiks, et saame seda tööd jätkata,“ leiab ta.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Kaheteistkümne tegevusaasta jooksul on kogutud üle 1 miljoni euro annetusi ja toetatud hulganisti abivajajaid.