SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab psühhomotoorse arengu hilistumisega 4-aastast Janelit, kes vajab lasteaia sobitusrühmas käimiseks tugiisikut. Fond aitab tasuda esialgu poole aasta jooksul lapse tugiisiku töötasu.

Tallinna tüdrukul Janelil on diagnoositud kromosoomihäire, millega kaasneb arengus mahajäämus. See tähendab, et kõik eakohased oskused tulevad lapsel hilinemisega. Haiguse tõttu on talle määratud raske puue.

Seni käis Janeli lasteaia arendusrühmas, kus tema areng sai olulise tõuke. “Arendusrühmas alustades oli ta alles iseseisvalt kõndima hakanud kohmakas ja halva kordinatsiooniga 2-aastane laps, kes vajas abi õues liikumisel, söömisel-joomisel, tualeti- ja hügieenitoimingutes ning riietumisel. Kõne puudus, ta oskas vaid üksikuid tähendusega sõnu,” räägib lapse ema. Kahe lasteaia-aasta jooksul toimus lapse arengus märgatavaid edusamme: paranesid tema eneseteenindusoskused ja koordinatsioon, ta hakkas iseseisvalt kõndima ning tekkis väikesele lapsele iseloomulik sõnavara ja kõne.

Ema sõnul on Janeli rõõmsameelne ning enamasti heatujuline ja energiline laps. “Sealjuures on tal aga kõrge valulävi ning tal puudub oskus ohte hinnata,” lisab ta. “Tema püsivus on küll paari aastaga paranenud, kuid ikkagi väheldane, mis tähendab, et tegevuses suudab püsida lühikest aega ja vajab sealjuures otsest juhendamist, suunamist ja järelvalvet.” Laps vajab ka pidevat jälgimist, kuna ta võib omavoliliselt ruumist või õuealalt lahkuda.

Lapse edasise arengu toetamiseks käib Janeli selle aasta augustist sobitusrühmas, kus ta saab kogeda omaealiste ja ilma erivajadusteta laste positiivset eeskuju. Et selle juures ei kannataks rühmakaaslased, kasvatajad ega ka erivajadusega laps ise, vajab Janeli lasteaias tugiisiku abi.

Igapäevaselt lapsega lasteaias kaasas käiva tugiisiku palkamine käib perele endale aga üle jõu, mistõttu pöörduti abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole, kes toetab Janeli tugiisiku teenust läbi Tallinna Perekeskuse kuni 80 tundi kuus. Kuna sellest jääb väheks, sest lapse ema käib täiskohaga tööl, siis aitab teenust rahastada ka Lastefond panustades poole aasta jooksul Janeli tugiisiku töö tasustamisse kokku 1600 eurot.

Kui ka Sina sooviksid anda oma panuse Janeli ning teiste sügava ja raske puudega laste toetamisse, on sul võimalik teha annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele märkides selgitusse “Sügava ja raske puudega lapsed”:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Danske IBAN EE403300334408530000
Nordea IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis tähistab 14. novembril oma 15. juubelit. Fond on oma tegutsemisaja jooksul annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.