SA TÜK Lastefond toetab alates juunist MTÜ Maria ja Lapsed turvakoduteenust Rakveres, aidates katta seal viibivate laste psühholoogilise nõustamise kulud. Esialgu toetatakse turvakodu selles kolme kuu jooksul kokku 2055 euroga.

MTÜ Maria ja Lapsed pakub asenduskoduteenust nii Tudulinna alevikus kui Rakvere linnas. Käesoleva aasta veebruaris alustas mittetulundusühing Rakvere linnas oma asenduskodu alumisel korrusel ka turvakoduteenuse osutamist. Seda korraga kokku kuni neljale lapsele.

MTÜ Maria ja Lapsed juhatuse liige Karis Mugamäe sõnul andis selleks ajendi fakt, et seni Lääne-Virumaal selline asutus puudus. “Ka Ida-Virumaal puudub siiani selline teenus eestikeelsetele lastele, seetõttu teeme aktiivselt koostööd ka Ida-Virumaa lastekaistetöötajatega,” räägib ta. Teenusele võetakse lapsi üle Eesti ning hetkeseisuga on alates turvakodu avamisest seal teenust vajanud ja saanud seitse last.

“Kui esialgu arvasime, et turvakoduteenuse kasutamine on väga juhuslik ja harv, siis nüüd näeme, et see teenus on hätta sattunud laste jaoks äärmiselt vajalik ning meie MTÜ-l tuleb uute vajaduste ja ootustega selle teenuse osas lihtsalt kohaneda ning juurde õppida ja areneda,” lisab Mugamäe.

Turvakoduteenust rahastatakse kohalike omavalitsuste toel, kuid nende poolt tasutava ööpäevaraha (40 eurot) eest ei ole võimalik katta laste psühholoogilist nõustamise kulusid. Samas lapsed, kes turvakodusse satuvad, on enamasti suures segaduses ja kriisis ning vajaksid kohest nõustamist.

Karis Mugamäe peab äärmiselt oluliseks nendele lastele kiirelt profesionaalse toe pakkumist. “On tähtis, et nad tunneksid meie juurde sattudes senisest suuremat kindlustunnet ja kogeksid mõistmist, mida nad varasemalt ei ole kogenud. Nii tugevneb laste enesehinnang ja nad suudavad senisest paremini tekkinud kriisiolukorraga toime tulla ning väheneb nende hirm ja teadmatus tuleviku ees,” selgitab ta.

Et lapsed saaksid vajalikku tuge, aitab Rakvere turvakodus viibivate laste psühholoogilise nõustamise eest järgmise kolme kuu jooksul tasuda Lastefond, kattes turvakodu regulaarselt külastava eripedagoogi töötasu. Vajadusel edaspidi toetusperioodi pikendadakse.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/vormista-pusiannetus. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Rakvere turvakodu”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813