Alates juunist on SA TÜ Kliinikumi Lastefondi partneriks puudega laste hoiuteenuse pakkumisel Tartus MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus. Sellega seoses osutatakse teenust uutes ruumides ning lapsevanemate jaoks paindlikumalt.

Kui seni SA Tartu Perekodu Käopesa juures tegutsenud puuetega laste hoiukodusse said lapsevanemad oma lapse tuua vaid igal kuul teatud kindlal nädalal, mil teenust pakuti, siis nüüd saab lapsevanem hoiuteenust kasutada aastaringselt Tartu Maarja Tugikeskuse (Puiestee 126B) lahtiolekuaegadel vastavalt enda vajadustele.

„See tähendab, et vanemad saavad kas või selle aasta lõpuni endale sobivad hoiuajad kokku leppida ja ära broneerida,“ selgitab Lastefondi tegevjuht Küllike Saar. Ta lisab, et just sellist hoiuteenuse pakkumist on fond algusest peale soovinud annetuste abil toetada. „Hoiukodud võiksidki tegutseda haridusasutuste juures, nagu antud juhul Maarja Kool, et päevasel ajal tuleks rahastus riigilt ning tööpäeva välisel ajal fondilt,“ lisas ta. Fondi kaetavast osast arvestatakse maha veel ka riigi poolt rahastatavatele rehabilitatsiooniteenusele kuluv aeg. „Nii ongi lapsevanemal võimalik muretult oma laps soovi korral kas terveks ööpäevaks või pikemaks perioodiks hoiukodu teenuse raames haridusasutuse spetsialistide hoolde usaldada.“

Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja Helle Känd täpsustab, et Tartu Maarja Tugikeskuses ei ole hoiukodu teenus kohtade arvuga piiratud, perel tuleb vaid täita tugikeskuse koduleheltleitav taotlus, saata see e-maili aadressiletugikeskus@tartumaarjatugikeskus.ee ning küsida endale sobivat aega. „Edasi püüamegi ühiselt vaadata, kas sel perioodil suudetakse hoiuteenust pakkuda. Mida varem lapsevanem enda lapse hoidu toomise soovist teada annab, seda kindlamalt ta teenust soovitud ajal ka saab ning seda parem on tugikeskusel oma tegevust ette planeerida,“ kutsub ta lapsevanemaid üles juba varakult oma hoiuteenuse soovist teada andma.

Maikuus sai välja kuulutatud hoiukodusse registreerumine juunikuuks, kuhu sel korral esitati kolm avaldust. Seoses uue teenusepakkujaga aga ei pakuta hoiuteenust neile vaid ühel juunikuu nädalal, vaid just lapsevanemale sobival ajal: ühele lapsele ühel kindlal päeval soovitud tunnid, teisele lapsele kõikidel juuni nädalavahetustel ning kolmandale Tartu Maarja Tugikeskuse laagri ajal juuni teisel nädalal.

Hoiukodu teenus hakkab uues kohas maksma 5,50 eurot/tund ja ühele lapsele kompenseerib Lastefond sellise hinnaga teenust pisut rohkem kui 11 ööpäeva ühes aastas. „Oleme fondis teinud otsuse, et igale lapsele katame hoiuteenust 1500 euro eest aastas, mis tagab igale hoiukodule teenuse pakkumise endale äramajandamist võimaldava hinnaga. Laste toitlustamise eest hoiukodudes tuleb lapsevanematel endil tasuda, milleks vajadusel on samuti võimalik taotleda toetust Lastefondilt.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.