Procter & Gamble’i ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kolmanda ja seni kõige edukama koostöökampaaniaga “Kingi lastele rõõmu” koguti 24 677 eurot funktsionaalvoodite ostuks sügava ja raske puudega lastele üle Eesti.

Procter & Gamble’i heategevuskampaania toimus 2012. aasta oktoobrist kuni jõuludeni kõigis kauplustes üle Eesti. Kõik eestimaalased, kes ostsid sel perioodil Procter & Gamble’i kaubamärgi tooteid nagu Pampers, Always, Naturella, Blend-a-med, Fairy, Bonux, Tide, Ariel, Lenor, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Wella, Old Spice ja Dreft, andsid oma panuse, et aidata Lastefondil soetada 25 hooldusvoodit sügava ja raske puudega lastele.

Kampaania on seotud Lastefondi 2013. aasta eesmärgiga pöörata tähelepanu sügava ja raske puudega laste ja nende vanemate toetamisele. Ettevõtmise vajalikkust kinnitavad mitmed puuetega inimeste eestkostjad. Riigipoolsed võimalused on piiratud, kuid sügava ja osaliselt ka raske puude korral on eriotstarbeline funktsionaalvoodi hädavajalik. Samuti kergendaks abivahendi olemasolu vanemate hoolduskoormust, kuid ühe eriotstarbelise voodi hind on umbkaudu 1000 eurot ning paljudel peredel puudub võimalus nii suure väljamineku tegemiseks.

“Peame vajalikuks hädapäraste vahendite hankimist koduseks kasutamiseks, et lapsed saaksid kasvada ja areneda oma koduses keskkonnas. Lisaks on oluline märgata ka lastevanemate pingutusi oma laste toetamisel ja hooldamisel ning vajalike vahendite võimaldamine parandaks perede igapäevast toimetulekut nii emotsionaalselt kui ka materiaalselt. Me oleme väga tänulikud Procter & Gamble’ile, kes nii suurel määral aitab kaasa Eesti laste ravi- ja rehabilitatsioonikorralduse parandamisele,” kommenteeris kampaaniat Lastefondi tegevjuht Agnes Karlson.

Funktsionaalvoodeid vajavad perekonnad jõudsid oma abipalvega Lastefondini tänu sotsiaalministeeriumile ja ajakirjale “Puutepunkt”. Hooldusvoodid antakse juba taotluse esitanud peredele üle käesoleva aasta märtsikuus ning endiselt on oodatud abivajajate taotlused info@lastefond.ee.

Eelnevalt on Procter & Gamble koostöös Lastefondiga toetanud insuliinipumpade ostu suhkruhaigetele lastele ning kõnnipatoloogiaga lastele tehtavate kõnnianaüüside rahastamist. Mõlemad kampaaniad on olnud väga edukad. Procter & Gamble’i abiga said insuliinipumba 14 last, kõnnianalüüsi läbiviimine sai võimalikuks 100 abivajajale ning käesoleva kampaaniaga saavad 25 erivajadustega last endale hädavajaliku funktsionaalvoodi. Kokku on Procter & Gamble’i panus Lastefondi kampaaniate toetamisel olnud pea 70 000 eurot.