SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond soetas 25 abivajajale hädavajalikud hooldusvoodid – kokku 35 377 euro eest. Procter & Gamble’i ning Lastefondi talvise koostöökampaaniaga “Kingi lastele rõõmu” koguti 24 677 eurot funktsionaalvoodite ostuks sügava ja raske puudega lastele üle Eesti. Lastefondi taotluse peale otsustas 9900 euro ulatuses ühekordset toetust välja maksta ka Sotsiaalministeerium ning fondi püsiannetajate toel lisati toetussummale 800 eurot.

Sügava ja osaliselt ka raske puude korral on eriotstarbeline funktsionaalvoodi möödapääsmatu abivahend, kuid riigi ja kohalike omavalitsuste toetusvõimalused on piiratud. Samas on hooldusvoodite hinnad vahemikus 1000-2000 eurot ja paljud pered ei jõua seda ise soetada.

“Lastefond on sel aastal keskendunud sügava ja raske puudega lastele – alustasime hooldamiseks hädavajalike vahendite soetamisega, et lapsed saaksid kasvada ja areneda oma koduses keskkonnas. 25 voodihaige lapsega perekonda said endale eriotstarbelise hooldusvoodi ning kõik nad on kinnitanud, et see suur kingitust annetajatelt on nende igapäevast toimetulekut parandanud. Oleme väga tänulikud Procter & Gamble’ile, kes nii suurel määral aitas kaasa Eesti laste ravi- ja rehabilitatsioonikorralduse parandamisele ja ütleme suure aitäh Sotsiaalministeeriumile, kes võttis fondi üleskutset kuulda,“ kommenteerib Lastefondi tegevjuht Agnes Karlson.

Funktsionaalvoodeid vajavad perekonnad jõudsid oma abipalvega Lastefondini tänu fondi vabatahtlikele, ajakirjale Puutepunkt ning Sotsiaalministeeriumile. Funktsionaalvoodeid jaotas Lastefond üle Eesti: Tallinnasse 11, Pärnusse ja Pärnumaale 5, Põlvassse ja Põlvamaale 2, Tartusse 2, Jõgevamaale 1, Võrumaale 1, Valgamaale 1, Lääne-Virumaale 1 ning Saaremaale 1 voodi.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on laste ravitingimuste parandamiseks annetusi kogunud alates 2000. aastast ning seega üks vanimatest Lõuna-Eestis tegutsevatest heategevusfondidest. Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate suhtes.