Procter & Gamble ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond alustavad koostöös juba kolmandat kampaaniat ning sel korral toetatakse funktsionaalvoodite ostu sügava ja raske puudega lastele.

Alates 1. oktoobrist kuni 24. detsembrini toimub kõigis kauplustes üle Eesti Procter & Gamble’i heategevuskampaania „Kingi lastele rõõmu“. Ostes tooteid Procter & Gamble’i kaubamärkidelt – Pampers, Always, Naturella, Blend-a-med, Fairy, Bonux, Tide, Ariel, Lenor, Gillette, Pantene, Head&Shoulders, Wella, Old Spice ning Dreft –, aitad Lastefondi vajalike funktsionaalvoodite soetamisel sügava ja raske puudega lastele.

Kampaania on seotud Lastefondi 2013. aasta eesmärgiga pöörata tähelepanu sügava ja raske puudega laste ja nende vanemate toetamisele. Ettevõtmise vajalikkust kinnitavad mitmed puuetega inimeste eestkostjad. Riigipoolsed võimalused on piiratud, kuid sügava ja osaliselt ka raske puude korral on eriotstarbeline hooldusvoodi hädavajalik. Samuti kergendaks abivahendi olemasolu vanemate hoolduskoormust, kuid ühe eriotstarbelise voodi hind on umbes 1200 eurot ning paljudel peredel puudub võimalus nii suure väljaminku tegemiseks. “Peame vajalikuks hädapäraste vahendite hankimist koduseks kasutamiseks, et lapsed saaksid kasvada ja areneda oma kodus. Lisaks on oluline märgata ka lastevanemate pingutusi oma laste toetamisel ja hooldamisel, vajalike vahendite võimaldamine parandaks perede igapäevast toimetulekut nii emotsionaalselt kui ka materiaalselt. Me oleme väga tänulikud Procter & Gamble’ile, kes nii suurel määral aitab kaasa Eesti laste ravi- ja rehabilitatsioonikorralduse parandamisele,” kommenteeris kampaaniat Lastefondi tegevjuht Agnes Karlson.

Käesoleva aasta lõpuni kogutakse koostöös sotsiaalministeeriumiga teavet abivajajate kohta. Hooldusvoodid peaksid peredeni jõudma märtsikuus.

Eelnevalt on Procter & Gamble koostöös Lastefondiga toetanud insuliinipumpade ostu suhkruhaigetele lastele ning kõnnipatoloogiaga lastele tehtavate kõnnianaüüside rahastamist. Mõlemad kampaaniad on olnud väga edukad. Procter & Gamble’i abiga said insuliinipumba 14 last ning kõnnianalüüsi läbiviimine sai võimalikuks 100 abivajajale. Kokku on Procter & Gamble’i panus Lastefondi kampaaniate toetamisel olnud pea 45 000 eurot.