TÜ Kliinikumi Lastefond teeb EV100 programmi ja oma teist aastat järjest toimuva põhikampaania Üleannetus raames kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele kingituse, mille teostamiseks ulatasid abikäe 70 käsitöö- ja meisterdushuvilist eraisikut ja ettevõtet.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi eesmärk on toetada laste ravitingimuste parandamist üle Eesti. Heategevusfond toetab eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid, hüvitades kuludokumentide alusel lapse haigusega seotud kulutusi, mida Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusamet ei kata kas üldse või mitte täies ulatuses, ning soetab haiglate lasteosakondadele vajalikku aparatuuri, mille ostmiseks raviasutusel vahendid puuduvad või on ebapiisavad.

Iga-aastase põhikampaaniaga Üleannetus soovib Lastefond koguda annetusi ja juhtida tähelepanu ühele konkreetsele kitsaskohale tervishoiusüsteemis, mis mõjutab Eesti laste ravitingimusi. Põhikampaania Üleannetus laiem eesmärk on muuta riigi tasandil ravivõimaluste rahastamise poliitikat ja jõuda suurema hulga abivajajateni. “Kuna Lastefondi sümbol ja maskott on Mõmmik, siis ühendasime need kaks ja tekkis idee kinkida kõikidele Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadele vähendatud mõõtudes Lastefondi maskott − Üleannetuse Mõmmik,” rääkis algatuse projektijuht Kaiu Kostabi.

“Kingitavate Üleannetuse Mõmmikute eesmärk on aidata kohalike omavalitsuste ametnikel meeles pidada, et kui riiklik rahastus mõne lapse haigusega seotud kulusid osaliselt või täielikult ei kata, on võimalik abi vajav pere suunata Lastefondi poole,” täiendas Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar. Ta avaldas suurt imestust, et sotsiaalmeedias avaldatud üleskutse peale reageerisid nii paljud eraisikud ja lasteaia- ja töökollektiivid, kes kõik soovisid anda oma panust Üleannetuse Mõmmikute meisterdamisesse. “Oleme kõikidele inimestele südamest tänulikud, et nad tulid üleskutsega kaasa ja valmistasid oma kätetöö, hingesoojuse ning armastusega nii suure koguse Üleannetuse Mõmmikuid, et jagada üle terve Eesti sõnumit Lastefondi tegevusest ja olemasolust,” nentis Saar.

Kõikidele 79 Eesti kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna esindajatele antakse käesoleval laupäeval, 10. märtsil igas maakonnas toimuval Üleannetuse perepäeval üle Üleannetuse Mõmmik koos informatiivse kirjaga, et kohalikud sotsiaaltöötajad ja lastekaitsespetsialistid saaksid suunata raviga seonduvate kulude katmisel abi vajava lapse pere Lastefondi poole. Iga Üleannetuse Mõmmiku külge on kinnitatud ka väike kaart heade mõtete ja informatsiooniga, kes selle valmistas.

Ülejäänud Üleannetuse Mõmmikud plaanib Lastefond kinkida teistele asutustele, mille töötajad puutuvad kokku abi vajavate laste ja nende peredega, keda nad saavad suunata heategevusorganisatsiooni poole.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle kolme ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.