2017. aasta jooksul annetasid heasüdamlikud inimesed ja kollektiivid SA TÜ Kliinikumi Lastefondile rohkem kui 780 tuhat eurot, mille toel said abi 391 last. Lisaks said SA TÜ Kliinikumi lastekliinikule ja erinevatele lasteosakondadele soetatud aparatuurist ja ajakirja Puutepunktid ilmumisest kaudselt abi veel sajad lapsed.

Eraisiku taotluste põhjal aitas Lastefond heade annetajate toel lapsi, kes vajasid näiteks abi erinevate arendavate teraapiate, meditsiiniliste abivahendite, ravimite või spetsiaalsete ravitoidusegude eest tasumisel. Lisaks said pered abi ka ravireiside ja transpordikulude katmisel nii Eesti-siseselt kui ka välismaal. Peale selle toetas Lastefond erinevaid organisatsioone ja asenduskodusid, et võimaldada lastele terapeutilist tuge, psühholoogi teenust, lisatreeninguid ülekaalulistele puuetega lastele ning laagrite või kokkusaamiste korraldamist erivajadustega laste peredele. Lisaks toetas Lastefond ka vaegnägijaid lapsi, aidates soetada vähekindlustatud peredest pärit lastele raviprille, diabeedihaigeid lapsi, aidates tasuda kõige uuema insuliinipumba maksumust, kuulmispuudega lapsi, aidates peredel tasuda kuulmisimplantaadi kõneprotsessori maksumuse omaosalust, ning liigesepõletikuga lapsi ja noori, kes vajavad ravivesivõimlemise treeninguid.

Fond toetas möödunud aastal lapsi pea igast Eesti maakonnast, abisaajaid ei leidunud vaid Lääne- ja Hiiumaal. Kõige suuremas summas toetuseid maksis fond välja ravitoidusegude soetamiseks (ligi 56 000 eurot), erinevate arendavate teraapiate võimaldamiseks (ligi 30 000 eurot), asenduskodude ja varjupaikade lastele psühholoogilise nõustamise võimaldamiseks (üle 25 000 euro) ning kõige uuema versiooni insuliinipumba ja transmitterite soetamiseks lastele, kes vajavad seda erakorralise tingimuse puhul raviarsti soovitusel (ligi 25 000 eurot).

Lisaks aitas Lastefond kaasa sadade laste ravile, toetades enam kui 70 000 euroga SA TÜ Kliinikumi lastekliinikule ja erinevatele lasteosakondadele muretseda erinevaid seadmeid ja töövahendeid, milleks kliinikumi eelarves vahendeid ei jagunud. Näiteks soetas fond möödunud aastal lastekliinikule seitse elektrilist rinnapumpa, neli patsiendimonitori, kolm protseduuritooli, kolm hapnikublenderit, bilirubiinimõõtja, ultraheliaparaadi, sünnitusmulaaži ja veresuhkru monitori ning mitmeid erinevaid töövahendeid psühholoogidele, logopeedidele ja eripedagoogidele.

Lastefondi nõukogu esimees Küllike Saar nentis, et on hea meel tõdeda, et inimesed annetasid möödunud aastal Lastefondi poolt tõstatatud probleemteemade ja nendega seonduvalt abi vajavate laste tarvis enam kui kolmandiku võrra rohkem raha kui 2016. aastal. “Samuti saime 2017. aastal maksta välja toetusi ligikaudu 140 000 euro võrra rohkem võrreldes 2016. aastaga,” tõdes Saar. Ta möönis, et toetatavate laste arv on jäänud aga samasse suurusjärku ehk Lastefond toetas ka käesoleva aasta jooksul ligikaudu 400 last nagu aasta varemgi. “Kutsume raskelt haige lapsega peresid pöörduma julgelt meie poole abi saamiseks, et parandada lapse ravitingimusi, kui riiklikud vahendid on ammendunud või puuduvad üldse,” tõi Saar välja.

Lisaks avaldas Saar kahjumeelt, et Lastefondi poolt 2017. aastal põhikampaaniaga tõstatatud spetsiaalsete ravitoidusegude kompenseerimise teema ei ole veel riiklikku lahendust leidnud. “Jätkame ravitoidusegude kompenseerimist ja ootame jätkuvalt meie poole pöörduma peresid, kus on lapsed, kes seda vajaksid, kuid kes on pidanud majanduslikel põhjustel sellest loobuma,” kutsus ta üles.

Saar tõi välja, et käesoleva aasta jaanuaris tuli Lastefond välja järjekordse lahendamist vajava teemaga, milleks on erinevate arendavate teraapiate rahastamise probleem. “Kampaaniat ajendas taaskord teostama asjaolu, et arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi hakkas meieni jõudma järjest enam ning arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on abivajajaid märkimisväärselt rohkem, kui me täna toetame.”

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle kolme ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.