MTÜ Maria ja lapsed on ühing, mille eesmärgiks on riskirühmadesse kuuluvate inimeste abistamine, ohtu sattunud laste kaitsmine ning psühholoogilise abi korraldamine abivajajatele.

Asenduskodusse satuvad lapsed, kelle pere ei ole olnud võimeline oma lapse eest hoolitsema. Maria asenduskodu asub Ida-Virumaal Tudulinna alevikus ning pakub hetkel kodu 9 lapsele.

Tihtipeale on asenduskoju jõudnud lapsed väga palju üle elanud ning nende psüühiline seisund on väga raske. „Kasvatajad on laste jaoks justkui emad, kuid kahjuks puuduvad neil vastavad teadmised, oskused ja ka kogemused, et tegeleda laste psüühiliste erivajadustega,“ sõnab asenduskodu juhataja Karis Mugamäe

Seetõttu otsustaski asenduskodu juhtkond pöörduda lastefondi poole, et rahaliselt abi saada tegevusterapeudi palkamiseks. Tegevusterapeut abistab kasvatajatel leida lastega ühine keel ning luua usalduslik suhe. Lisaks osutab ta rehabilitatsiooniteenuseid ning psühholoogilist abi. Tegevusterapeut hakkab lastekodu külastama kord nädalas ning vajadusel kaasab töösse ka psühhoterapeudi abi.

Lastefondi poolt MTÜ-le Maria ja lapsed suunatud toetuse suuruseks kujuneb ligikaudu 90 000 krooni, mis tagab asenduskodu lastele tegevusterapeudi teenused ajavahemikus september 2010–juuni 2011.